Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68 (g), point 1 да се твърди от страна на търговец, че се е присъединил към кодекс за добра търговска практика, когато това не е вярно;