Belgium

To see the Enforcement fiche for Belgium click here.
Available language(s) : EN , NL , FR
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

94/10, 4° door de verkoper opgelegde kosten met zich meebrengende of bovenmatige niet contractuele belemmeringen ten aanzien van rechten die de consument uit hoofde van het contract wil uitoefenen, waaronder het recht om het contract te beëindigen of een ander product of dienst of een andere verkoper te kiezen;

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

93, 4° door de onderneming opgelegde kosten met zich meebrengende of bovenmatige niet contractuele belemmeringen ten aanzien van rechten die de consument uit hoofde van het contract wil uitoefenen, waaronder het recht om het contract te beëindigen of een ander product of een andere onderneming te kiezen;