Belgium

To see the Enforcement fiche for Belgium click here.
Available language(s) : EN , NL , FR
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

94/8, 8° aan de consumenten met wie de verkoper vóór de transactie heeft gecommuniceerd in een taal die geen nationale taal is, een dienst na verkoop beloven en vervolgens die dienst enkel in een andere taal leveren zonder dit duidelijk aan de consument te laten weten alvorens deze zich tot de transactie verbindt;

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

91, 8° beloven aan de consumenten, met wie de onderneming vóór de transactie heeft gecommuniceerd in een taal die geen nationale taal is, een naverkoopdienst te verschaffen en deze dienst vervolgens enkel beschikbaar stellen in een andere taal zonder dit duidelijk aan de consument te laten weten alvorens deze zich tot de transactie verbindt;