Case decision in Lithuanian


VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. gruodžio 11 d.
Vilnius
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Inos Kirkutienės ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Armitana“ atstovei Martynai Bagdonaitei, atsakovės Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovams Gintarei Jurkevičiūtei, Eglei Bakštytei, Marekui Močiulskiui, nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui I. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Armitana“ skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui I. K. dėl nutarimo panaikinimo,
n u s t a t ė:
pareiškėja UAB „Armitana“ skunde teismui prašo panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir VVTAT) 2009-09-10 nutarimą Nr.12 NKV-29 (toliau – ir Nutarimas) ir bylą UAB „Armitana“ atžvilgiu nutraukti. Nurodo, kad VVTAT konstatavo, kad UAB „Armitana“ padarė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 str. 2 d. 1 p. ir 5 str. 1 d. 4 p. pažeidimus ir paskyrė 6000 Lt baudą. Pagal VVTAT, nesąžiningas pareiškėjos elgesys vartotojų atžvilgiu pasireiškė informacinio turinio trumposios žinutės išsiuntimu (žinutė išsiųsta 2009-01-29) pareiškėjos „privilegija“ lojalumo klubo nariams, pastaruosius informuojant apie tik jiems 2009-01-30 – 2009-02-01 taikomą papildomą 20 proc. nuolaidą nuo galutinio išpardavimo kainos. Pagal VVTAT 20 proc. nuolaidą pareiškėja turėjo taikyti ne nuo 2009-01-30 – 2009-02-01 laikotarpiu galiojusios parduodamų prekių kainos, o nuo iki 2009-01-28 galiojusių akcijos kainų (konkrečiu atveju nuo moteriškų batų (artikulo Nr. LEO1 1558110) kainos, galiojusios iki 2009-01-28 įskaitytinai). VVTAT Nutarimas yra nepagrįstas ir pažeidžiantis UAB „Armitana“ teises ir interesus. Bauda paskirta neteisėtai ir nepagrįstai, pareiškėjos veiksmuose nesant nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu. Įstatymas nesąžiningą komercinę veiklą vartotojo atžvilgiu sieja su komercine veikla užsiimančio subjekto elgesiu, kuris iš esmės iškreipia ar gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo elgesį siūlomo produkto atžvilgiu, kai dėl komercine veikla užsiimančio subjekto veiksmų vartotojas priima arba skatinamas priimti tokį sprendimą kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Su analogiškomis vartotojų elgesio pasekmėmis nesąžiningą pareiškėjo elgesį vartotojų atžvilgiu sieja ir VVTAT. Aplinkybę, ar buvo iškreiptas vartotojų ekonominis elgesys, VVTAT iš esmės nustatė analizuodama konkretaus vartotojo - I. K. - skundą, pateiktą dėl neva nesąžiningų pareiškėjos veiksmų. Analizuojant minėtą vartotojos skundą ir jame nurodytas faktines aplinkybes akivaizdu, kad vartotoja dar 2009-01-27 savarankiškai, neverčiama ir neįtakojama pareiškėjos veiksmų buvo nusprendusi priimti ekonominį sprendimą - nusipirkti batus už 399 Lt. Nors priimto ekonominio sprendimo 2009-01-27 vartotoja savo apsisprendimu dėl subjektyvių priežasčių neįgyvendino, tačiau bet kuriuo atveju neabejotina, kad įsigyti konkrečius batus (artikulo Nr. LEO1 1558110) už 399 Lt norėjo ir tokios jų įsigijimo sąlygos vartotoją tenkino. Taigi, 2009-01-29 gauta pareiškėjos informacinio pobūdžio žinutė (net nevertinant šios žinutės tariamai klaidinančio pobūdžio) apie papildomą 20 proc. nuolaidos taikymą 2009-01-30 – 2009-02-01 negalėjo daryti įtakos vartotojos ekonominiam sprendimui įsigyti batus, nes šis jau buvo priimtas keletą dienų anksčiau iki tariamai nesąžiningo pareiškėjos komercinio elgesio pasirei&sc

National Id: I-2080-624/2009