Skip to main content
European Commission logo
Speech Repository

Dluhy versus obezita

public

Charles University Prague

Praha

Description

Výsledky vědecké studie spojují nadváhu a zadluženost

Transcript

Vážené dámy, vážení pánové.Já dnes budu hovořit o tom, jak dluhy souvisí s nadváhou.Že dluhy představují pro lidi velikou zátěž, to víme.Představují velikou zátěž psychickou, ale vědci z univerzity v Mohuči zjistili, že ta zátěž je často i fyzická.Protože zadlužení kromě dluhů s sebou často vláčí i mnoho kilogramů navíc.K tomu vede celý propletenec důvodů, jak zjistili vědci.Zadlužení lidé se totiž převážně rekrutují ze sociální skupiny, která má málo informací o zdravé, přesto však cenově dostupné stravě.Velmi velkou roli také hrají vysoké ceny ovoce a zeleniny.No a také je podstatná frustrace, která ze zadlužení vyplývá.Frustrace a deprese.No a tu frustraci dosti často kompenzují jídlem.Zejména mají chuť na sladké.Studie vědců z univerzity v Mohuči hodnotila několik desítek tisíc osob, a zjistila, že mezi zadluženými lidmi bylo o celou čtvrtinu víc lidí s nadváhou než mezi lidmi, kteří žádné dluhy neměli.Zjistili tedy, že dluhy můžou být zásadním faktorem při vzniku nadváhy i obezity.To je ale velký problém.I pro státy, nejen pro ty nebohé zadlužené lidi.Zdravotní systémy většiny evropských států se v posledních letech dostávaly do vážných problémů, a to i v důsledku ekonomické krize.Obecně stále rostou výdaje na zdravotnickou péči, protože lidé stárnou, no a když se lidé zadlužují, je to ještě horší.Obezita je totiž významným faktorem při vzniku civilizačních chorob, jako je například cukrovka, onemocnění srdce a krevního oběhu a podobně.A léčba těchto civilizačních chorob je velice drahá.To znamená, že tedy dluhy představují nejen zvýšené riziko obezity, ale i zdravotních problémů.Takže čím víc lidé mají dluhů, tím vážnější mají zdravotní problémy a tím více to stojí už i tak napjaté rozpočty zdravotních pokladen.Navíc když lidé méně sportují, třeba proto, že na sportování nemají peníze, trpí tím nejen jejich kondice, nejen jejich zdravotní stav, ale také psychika.Takže navíc je pro zadlužené a obézní lidi potřeba platit velice drahou psychiatrickou péči, léky proti depresi a podobně.Co proti tomu mohou státy dělat?Samozřejmě mohou zahájit velkou kampaň takzvané finanční gramotnosti, aby se lidé pokud možno nezadlužovali.No a když už se tedy zadluží, pak by tedy stát měl minimálně přispěchat s kampaní za zdravou výživu za dostupné ceny a také s levnými nabídkami sportovního vyžití.Aby ti lidé, kteří se ocitnou ve velkých dluzích, nemuseli rezignovat na společenský život, na sport a na sociální zapojení do společnosti.Takže si myslím, že stát by proti zdravotnímu stavu svých obyvatel měl bojovat komplexními prostředky, především kampaní finanční gramotnosti, kampaní za zdravou stravu a kampaní za sport obyvatel.Děkuji vám za pozornost.

Give feedback on this page

mandatory field