Skip to main content
European Commission logo
Speech Repository

Brazilské zdravotnictví

public

Charles University Prague

Praha

Description

Nedostatek pracovních sil a dovoz kubánských lékařů

Transcript

Dámy a pánové, dnes budu hovořit o Brazílii.My jsme o Brazílii hodně slyšeli v poslední době a sice v souvislosti s fotbalovým šampionátem.Já ovšem budu hovořit o trochu jiném tématu.Brazílie je rychle rostoucí ekonomikou, neuvěřitelně rychle se rozrůstá její střední třída, typická středostavovská rodina v Brazílii se na první pohled příliš neliší od běžné rodiny ve střední Evropě.Vlastní několik aut, vlastní iPhony, i televizní obrazovku přes půl stěny obývacího pokoje. Zároveň ale Brazílie nestihla vybudovat infrastrukturu, která by tak překotnému ekonomickému vývoji stačila.Rád bych to ilustroval na příkladu brazilského zdravotnictví.Není to tak dlouho, kdy právě příslušníci střední třídy vyrazili po statisících do ulic a demonstrovali proti neudržitelné úrovni brazilské zdravotní péče.Ta zdravotní péče je katastrofální, zejména v malých městech, na venkově, v těchto místech se na operaci čeká i 3 roky, chybí tam nemocnice, chybí lékaři, chybí přístroje.Brazilská vláda ty protesty nebrala na lehkou váhu a připravila program, který se jmenuje Více lékařů a jeho cílem je právě zajistit příchod posil do míst, kde lékaři nejvíce chybí.Jenomže lidé, kteří nedávno proti úrovni zdravotnictví protestovali, začínají zjišťovat, co si to vlastně vybojovali.Jde o to, že v rámci toho programu má do Brazílie přijít, mají přijít 4000 lékařů z Kuby.Ihned se objevily námitky, pochybnosti, protože třeba v takové Venezuele jsou kubánští lékaři vítanými pomocníky, ale v Brazílii se objevily pochybnosti, zda jejich vzdělání, úroveň jejich vzdělání odpovídá místnímu standardu v Brazílii.Ostatně sami kubánští lékaři přiznávají, že když poprvé přijdou do Brazílie, tak vlastně vidí moderní zdravotnickou techniku poprvé v životě.To ale není jediná věc postupně začínají vycházet najevo i další podrobnosti toho programu, kubánští lékaři nepřijíždějí do Brazílie za standardních pracovních podmínek, po příjezdu jsou ubytováni ve vojenských kasárnách, mají zakázaný svobodný pohyb po ulicích.Odcházejí pracovat na místa, která jim jsou přidělena, čili nemohou si vybrat.Nesmí s nimi z Kuby přicestovat jejich rodina, pokud by se chtěli v Brazílii oženit nebo vdát, tak budou velmi rychle vráceni zpátky na Kubu.Pokud jde o platové ohodnocení, tak plat dostávají velmi slušný, je to asi 10 000 realů, což je v přepočtu 80 000 korun, ale jde o to, že velkou část platu musejí odevzdávat kubánskému státu, který je vlastně vzdělal a posléze vyslal do světa. Jinými slovy bavíme se tady o tom, že kubánští lékaři jsou vlastně exportním artiklem.Kuba dnes provozuje výnosný obchod, například ve Venezuele, kterou už jsem vlastně zmínil, tam pracuje v podobných podmínkách 60 000 Kubánců, a to nejenom jako, nejenom lékařů, ale třeba na pozicích zemědělských techniků, tajných policistů nebo vojáků.Říká se, že zisky, které takovýto státem řízený export Kubě přináší, jsou odhadovány na 8 miliard dolarů ročně.Když všechno toto vyšlo najevo, tak část brazilské veřejnosti začala vyjadřovat své pohoršení, mluví se dokonce o tom, že export kubánských lékařů do Brazílie je novodobou formou otrokářství, a tady bych rád zdůraznil, že Brazílie je hrdá na to, že se dokázala zbavit vojenské diktatury a zavedla stabilní a funkční demokratický režim.Hlasitým kritikem importu kubánských lékařů ja například brazilská lékařská komora, která je zásadně proti tomu, aby se automaticky uznávaly diplomy kubánských lékařů, jenomže pacienty na severu země názor lékařské komory až tolik nepálí.Ti jsou totiž rádi za každého lékaře, protože se jedná o místa, kde je k dispozci na 1000 obyvatel jeden lékař. V Česku, pro srovnání, máme 4 lékaře na 1000 obyvatel.Ostatně v brazilském tisku jsem narazil na jeden kreslený vtip, kde holčička z chudinské čtvrti říká: Chci doktora a je mi úplně jedno, jestli to bude Kubánec nebo Marťan.Dámy a pánové děkuji za pozornost.

Give feedback on this page

mandatory field