Συζήτηση πάνελ: Οι νεότερες γενιές: υπαρξιακό πρόβλημα για την Ελλάδα;

Delphi Economic Forum
30/04/2018
Description: 
Παρουσίαση διάφορων κοινωνικο-οικονομικών μελετών στην Ελλάδα με ιδιαίτερο βάρος στους νέους και στην εργασιακή τους κατάσταση.

Speech Details

Speech number: 
31145
Duration: 
12:26
Language: 
(el) ελληνικά
Level: 
Very advanced
Use: 
simultaneous
Type: 
real-life speeches
Domains: 
Education, Training, Youth, Employment and Social Policy, Social Issues
Terminology: 
το επέκεινα, αθροιστικά, σταχυολογώ, ιδιοκατοίκηση, καθεστώς ακραίας φτώχειας, «τη βγάζω δύσκολα», βαίνει μειούμενο, ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), νοούνται ως, MRB (εταιρεία δημοσκοπήσεων), διάχυση απόψεων, Real News (εφημερίδα), θεσμική εμπιστοσύνη, αντινομίες, ενάρετο σενάριο, θετικό ισοζύγιο, συνειρμός, «πιάνει» (λειτουργεί, φέρνει αποτέλεσμα)