Μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα

Delphi Economic Forum
30/04/2018
Description: 
Πώς θα επέλθει πραγματική και ουσιαστική μεταρρύθμιση στον ελληνικό δημόσιο τομέα;

Speech Details

Speech number: 
31147
Duration: 
08:30
Language: 
(el) ελληνικά
Level: 
Very advanced
Use: 
simultaneous
Type: 
real-life speeches
Domains: 
Budget, Economic and Monetary Affairs, Employment and Social Policy
Terminology: 
διάχυση αποτελεσμάτων, πολλαπλασιαστική επίπτωση, οι προϊστάμενοι, οι επίορκοι, κομματικά τοποθετημένος, πάγιες διατάξεις του νόμου, απονομιμοποιημένοι, η ΑΔΕΔΥ (Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων / συνδικάτο εργαζομένων στον ελληνικό δημόσιο τομέα), αρχή της επικουρικότητας, ΟΤΑ (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης), κόβω τον ομφάλιο λώρο, εισπρακτική πολιτική, θα πέσει έξω ο δήμος (θα χρεωκοπήσει), το γρηγορόσημο (ευφημισμός για τη δωροδοκία, το φακελάκι, τα χρήματα που πληρώνει ο πολίτης κάτω από το τραπέζι για να διεκπεραιωθεί γρήγορα μια υπόθεσή του στον δημόσιο τομέα, κατά το χαρτόσημο (fiscal stamp) )