Η αμφισβήτηση του κοινωνικού συμβολαίου και η σύγκρουση των γενεών

Delphi Economic Forum
30/04/2018
Description: 
Κοινωνική ασφάλιση και διαγενεακή σύγκρουση στην Ελλάδα: μια σύγκριση συστημάτων βάσει οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών δεδομένων.

Speech Details

Speech number: 
31144
Duration: 
15:13
Language: 
(el) ελληνικά
Level: 
Very advanced
Use: 
simultaneous
Type: 
real-life speeches
Domains: 
Social Issues, Employment and Social Policy, Budget
Terminology: 
μεταλλεία βωξίτη, εξόρυξη, φρονώ, φτιασιδώματα, να λάβουμε πρόνοια, γραφικότητα, βουνοπλαγιές, απονευρώνει, «κοίτα την πάρτη σου», κεφαλαιοποιητικό / διανεμητικό σύστημα, σκόνταψε το σύστημα (σκοντάφτω), ενδο-γενεακή / δια-γενεακή κρίση, αφανίζω, χρόνια αρτηριοσκλήρωση, κατοχύρωση, γηγενής πληθυσμός, ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων), προικοδοτώ, επικουρική ασφάλιση, καταπίστευμα, συνεγγυητικό ταμείο, ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), με εξευτελιστικούς όρους, εναπομείνασες πηγές, ανάταξη δεδομένων
Notes: 
A very good speaker, using colloquial Greek and valuable terminology. He shows many slides, all in Greek, with lots of figures and graphs. This makes for an invaluable exercise for advanced interpreters.