Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Förstasida

EU-arbetet påverkar miljontals EU-invånare varje dag. Kontakter mellan EU-institutionerna och allmänheten är en förutsättning för demokratin, och EU-institutionerna måste fatta sina beslut så öppet som möjligt.

Det måste därför gå att få tag på aktuell information om nya EU-initiativ.

Tack vare systemet ”Kommissionens arbete – Meddelanden” kan alla som är intresserade av EU-politik få information om nya färdplaner och offentliga samråd som läggs ut på webbplatsen ”Din röst i Europa” inom alla EU:s politikområden. På så sätt kan du informera dig och läsa på så att du kan följa och delta i beslutsprocessen.