Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Úvod

Činnosti Európskej únie dnes ovplyvňujú životy miliónov európskych občanov. Interakcia medzi európskymi inštitúciami a občanmi je nevyhnutným predpokladom kultúry demokracie a rozhodnutia európskych inštitúcií musia byť prijímané čo najotvorenejším spôsobom.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby občania mohli dostávať pravidelné informácie o prípravách a plánovaní nových iniciatív EÚ.

Vďaka službe „Činnosti Európskej komisie – Notifikácie“ bude môcť každý, kto sa zaujíma o tvorbu politík EÚ, dostávať informácie o najnovších plánoch realizácie a otvorených verejných konzultáciách začatých prostredníctvom portálu Váš hlas v Európe zo všetkých oblastí politiky Únie. Zvýši sa tým informovanosť a zlepší možnosť pripraviť sa na aktívnu spoluúčasť na procese prijímania rozhodnutí EÚ.