Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Strona główna

Działania Unii Europejskiej mają obecnie wpływ na życie milionów Europejczyków. Współdziałanie instytucji europejskich z obywatelami Unii jest warunkiem niezbędnym do budowania kultury demokracji, a instytucje unijne muszą podejmować decyzje w sposób jak najbardziej otwarty.

Dlatego konieczne jest, aby obywatele regularnie otrzymywali informacje o planowanych i realizowanych inicjatywach UE.

Dzięki serwisowi „Jak działa Komisja Europejska – powiadomienia” wszyscy zainteresowani procesem kształtowania polityki UE będą otrzymywać informacje o opublikowanych planach działania i konsultacjach społecznych dostępnych na stronie „Twój głos w Europie”, dotyczących wszystkich dziedzin polityki UE. Umożliwi to zainteresowanym uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat unijnego procesu decyzyjnego oraz lepsze przygotowanie do udziału w nim.