Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Avaleht

Euroopa Liidu tegevus mõjutab miljonite Euroopa kodanike elu. Suhtlus Euroopa institutsioonide ja kodanike vahel on demokraatia vajalik eeltingimus ja Euroopa institutsioonide otsused tuleb vastu võtta nii avalikult kui võimalik.

Seepärast on vaja, et kodanikel oleks võimalus saada korrapäraselt teateid uute ELi algatuste kavandamisest ja ettevalmistamisest.

„Euroopa Komisjoni töö – teated” võimaldab kõigil, kes on huvitatud ELi poliitika kujundamisest, saada teavet uute avaldatud tegevuskavade ja avalike konsultatsioonide kohta, mis on esitatud veebisaidil „Sinu hääl Euroopas” kõigis ELi poliitikavaldkondades, ning olla paremini informeeritud ja tõhusamalt jälgida Euroopa Liidu otsustusprotsessi ning selles osaleda.