Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Αρχική σελίδα

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν σήμερα τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης, και οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά.

Συνεπώς, οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε τακτική βάση σχετικά με τον σχεδιασμό και την προετοιμασία νέων πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Στην ιστοσελίδα «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το έργον – Κοινοποιήσεις» όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται σχετικά με τους νέους οδικούς χάρτες και τις ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο «Η φωνή σας στην Ευρώπη» για όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για να παρακολουθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, αλλά και να συμμετέχουν σε αυτή.