Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Начало

Днес дейностите на Европейския съюз оказват въздействие върху живота на милиони европейски граждани. Взаимодействието между европейските институции и гражданите е необходима предпоставка за наличието на демокрация, а решенията в Европейския съюз трябва да се вземат по възможно най-прозрачен начин.

Ето защо е нужно гражданите да имат възможност да бъдат информирани редовно за планирането и подготовката на нови инициативи на ЕС.

Чрез раздел „Комисията в действие – Известия“ всеки, който се интересува от изготвянето на политики в ЕС, ще може да получава информация за новопубликувани пътни карти и текущи консултации на сайта „Вашият глас в Европа“ във всички области на европейската политика и по този начин ще може да се информира по-добре и да следи и участва в процеса на вземане на решения в ЕС.