Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

Skriv ut sidan

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning och meddelanden om upphovsrätt, skydd av personuppgifter och kakor (cookies).

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån vill med den här webbplatsen ge allmänheten bättre tillgång till EU-ländernas officiella rättsdatabaser. Syftet med N-Lex är att alla ska kunna söka i de nationella databaserna på sitt eget språk. Vårt mål är att informationen om databaserna ska vara aktuell och korrekt. Det ska också finnas information om de nationella lagstiftningssystemens struktur och innehåll. Vi försöker givetvis att rätta till eventuella fel, men vi påtar oss inget ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

För uppgifterna på N-Lex gäller följande:

 • Det rör sig endast om allmän information som inte avser någon särskild situation.

 • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.

 • Informationen är länkad till externa webbplatser som vi inte har någon kontroll över och för vilka vi frånsäger oss allt ansvar.

 • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten.

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. Vissa uppgifter kommer dock utifrån och kan ha skapats eller lagrats i felaktiga filer eller format, och vi kan därför inte garantera att sådana fel inte leder till avbrott eller andra störningar. Vi påtar oss inte något ansvar för sådana problem på N-Lex eller någon av de länkade externa webbplatserna.

Publikationsbyrån kan inte hållas ansvarig för informationen, åsikterna eller dokumenten i de officiella, nationella rättsdatabaser som N-Lex länkar till. Publikationsbyrån kan inte heller hållas ansvarig för länkarnas relevans eller för eventuella problem i samband med att databaserna används. Du bör noggrant läsa igenom de relevanta databasernas ansvarsfriskrivningar och användningsvillkor.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

Upphovsrätt

© Europeiska unionen, 2006–2020

Kommissionens regler för vidareutnyttjande av handlingar bygger på beslut 2011/833/EU.

Om inget annat anges omfattas den här webbplatsens redaktionella innehåll av Creative commons internationella licens för erkännande 4.0. Det betyder att du får använda innehållet om du anger källan och eventuella egna ändringar.

https://eur-lex.europa.eu/images/legalnotice/copyright_1.png

Du kan behöva ytterligare tillstånd om innehållet avbildar identifierbara personer eller omfattar verk av tredje part. För att få använda eller återge innehåll som inte ägs av EU kan du behöva söka tillstånd direkt från rättighetshavarna. För att få använda logotyper måste du först inhämta ett förhandstillstånd från Publikationsbyrån.

Om du vill ladda ner, återge, översätta eller, i allmänhet, använda texter eller rättsliga dokument i de nationella databaserna måste du läsa reglerna om upphovsrättsskydd för den aktuella databasen.

Om du har andra frågor om upphovsrätt kan du skicka dem till op-copyright@publications.europa.eu.

Skydd av personuppgifter

Behandling av dina uppgifter

EU skyddar din personliga integritet.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Hur behandlar vi dina mejl?

När du skickar ett mejl eller vill ha hjälp från vår helpdesk behandlar vi bara de personuppgifter som behövs för att svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de ditt mejl vidare till en annan avdelning. Du får ett mejl om vart det har skickats.

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Vår helpdesks behandling av personuppgifter omfattas av ett meddelande om skydd av personuppgifter, där den specifika behandlingen har anmälts till EU-kommissionens dataskyddsombud med referensnummer DPR-EC-00493 och publicerats i registret över all verksamhet där personuppgifter behandlas. Gå till registret

Meddelande om skydd av personuppgifter

Vem kan jag kontakta?

Om du har kommentarer, frågor eller klagomål kan du kontakta oss på
eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Kakor (cookies)

För att Publikationsbyråns webbplatser ska fungera på bästa sätt använder vi kakor (”cookies”).

Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra inställningar) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

 • Förstapartskakor sätts av den webbplats som du är inne på. Endast den webbplatsen kan läsa dessa kakor. Om webbplatsen använder externa tjänster kan de ha egna kakor. Sådana kakor kallas tredjepartskakor.
 • Varaktiga kakor är kakor som inte raderas från din dator när du stänger webbläsaren – i motsats till sessionskakor som raderas automatiskt.

Varje gång du går in på Publikationsbyråns webbplatser uppmanas du att antingen acceptera eller stänga av kakor.

Kakorna kan också användas för att samla in anonym statistik om hur besökarna använder våra sidor.

Hur använder vi kakor?

Våra webbplatser använder främst förstapartskakor, dvs. kakor som bara sätts och kontrolleras av Publikationsbyrån och inte av någon extern organisation.

En del av våra sidor kan du dock bara se om du accepterar kakor från externa organisationer.

Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt. Kakorna används för att komma ihåg

 • dina inställningar, t.ex. för språk, kontrast, textstorlek, typ av dator, sökresultat och aviseringar
 • ditt senaste besök på webbplatsen (för statistiska ändamål) och de tre senast besökta sidorna (för att hjälpa vår helpdesk om du skickar en fråga)
 • om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen.
 • Kakor med dina inställningar

De här kakorna sätter vi själva och vi är de enda som kan läsa dem. De kommer ihåg om du har accepterat webbplatsens kakor (eller om du har stängt av dem).

Namn Tjänst Syfte Typ och varaktighet
eu_cookie_consent Inställningar för kakor Sparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen) Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
has_js Innehållshanteringssystem Kontrollerar om javascript är aktiverat Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
 • Funktionella kakor

Funktionella kakor är vissa kakor som behövs för att webbplatsen ska fungera. Du kan därför inte välja bort dem. Det gäller särskilt tekniska kakor som vissa it-system behöver.

Tekniska kakor

Namn Tjänst Syfte Typ och varaktighet
JSESSIONID Java – applikationsserver Skapas av servleten och används för att hantera besöket Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
 • Analyskakor

De här kakorna använder vi bara internt för att se hur vi kan förbättra våra webbplatser.

Vi samlar bara in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. De kan inte användas för att identifiera dig som person.

Uppgifterna delas inte med utomstående och används inte i andra syften. Den anonyma besöksstatistiken kan komma att delas med underleverantörer som arbetar med kommunikationsprojekt på uppdrag av Publikationsbyrån.

Du kan stänga av den här typen av kakor i rutan för kakor på den sida du först kommer in på.

Namn Tjänst Syfte Typ och varaktighet
_pk_id# Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod) Räknar webbplatsbesök (anonymt – inga personuppgifter samlas in) Varaktig förstapartskaka som raderas efter 13 månader
_pk_ses# Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod) Identifierar vilka sidor du besöker medan du är inne på webbplatsen (anonymt – inga personuppgifter samlas in) Varaktig förstapartskaka som raderas efter 30 minuter
_pk_ref# Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod) Används för att lagra information om hur användare har hittat till webbplatsen Varaktig förstapartskaka som raderas efter 6 månader
 • Tredjepartskakor

De flesta sidor visar innehåll från nationella webbplatser.

För att se det innehållet måste du först godkänna deras särskilda villkor för bland annat kakor, som vi inte har någon kontroll över.

Om du inte vill se de externa leverantörernas innehåll sätts heller inga tredjepartskakor på din dator.

Externa leverantörer på Publikationsbyråns webbplatser

Dessa externa tjänster ligger utanför Publikationsbyråns kontroll. Leverantörerna kan när som helst ändra sina användarvillkor, syftet med sina kakor, användningen av kakor osv.

Personuppgifter

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

Hur du kan kontrollera kakor

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org.

Ta bort kakor från din dator

Du kan radera alla kakor som redan finns på din dator genom att rensa webbläsarhistoriken i din webbläsare. På så sätt tar du bort kakorna från alla webbplatser som du har besökt.

Tänk på att du eventuellt förlorar vissa sparade uppgifter (t.ex. inloggningsuppgifter och webbplatsinställningar).

Kontrollera webbplatsens kakor

Välj inställningar för kakor och skydd av personuppgifter i din webbläsare för att detaljstyra webbplatsens användning av kakor.

Blockera kakor

I de flesta webbläsare kan du välja att blockera alla kakor. Eventuellt måste du ändra inställningarna varje gång du går in på en webbplats eller webbsida och det är möjligt att en del tjänster och funktioner inte stöds längre (t.ex. inloggning med sparade uppgifter).

Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.