Juridisks paziņojums

Juridisks paziņojums

Izdrukāt šo lapu

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām, persondatu aizsardzības noteikumi un paziņojums par sīkfailiem.

Atruna

Šo tīmekļa vietni uztur Publikāciju birojs, un tās mērķis ir plašākai sabiedrībai atvieglot piekļuvi ES dalībvalstu oficiālajām tiesību aktu datubāzēm. Portālā “N–Lex” iedzīvotāji var piekļūt ES valstu likumu datubāzēm un veikt tajās meklēšanu savā valodā. Cenšamies sniegt atjauninātu un precīzu informāciju par katras valsts datubāzēm un valstu tiesību sistēmas struktūru un saturu. Ja pamanīsiet kļūdas un par tām paziņosiet, centīsimies tās izlabot. Tomēr Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju.

Portālā “N–Lex” atrodamā informācija:

 • ir vispārīga un neattiecas ne uz kādiem konkrētiem apstākļiem;

 • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;

 • satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Publikāciju biroja pārziņā un par kurām Publikāciju birojs neuzņemas atbildību;

 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie kvalificēta speciālista).

Ņemiet vērā, ka nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtā dokumenta tekstam.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt sagatavoti vai sakārtoti failos vai formātā, kas nav droši pret kļūdām. Mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos kā citādi. Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās, lietojot “N–Lex” tīmekļa vietni vai kādas citas vietnes, uz kurām mūsu vietnē ir saites.

Publikāciju birojs neatbild ne par informāciju, viedokļiem un dokumentiem, kas ietverti dalībvalstu tiesību aktu oficiālajās datubāzēs, uz kurām “N–Lex” tīmekļa vietnē ir norādītas saites, ne par šo saišu atbilstību, ne par citām problēmām, kas rodas minēto datubāzu lietošanas laikā. Aicinām rūpīgi izlasīt šo atrunu un attiecīgās datubāzes lietošanas noteikumus.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību pretēji prasībām, kas noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī atbrīvot to no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tam atbildība ir jāuzņemas.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 2006–2020

Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika pamatojas uz Lēmumu Nr. 2011/833/ES.

Ja vien nav norādīts citādi, šīs tīmekļa vietnes redakcionālais saturs ir licencēts saskaņā ar “Creative Commons Attribution 4.0 International licence”. Tas nozīmē, ka drīkstat atkalizmantot šo saturu, ja sniedzat atsauci uz avotu un norādāt jūsu veiktās izmaiņas.

https://eur-lex.europa.eu/images/legalnotice/copyright_1.png

Jums var būt vajadzīgs iegūt papildu tiesības, ja konkrēts saturs attēlo identificējamas privātpersonas vai ietver trešo personu darbus. Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums, iespējams, vajadzēs lūgt atļauju tieši tiesību subjektiem. Lai drīkstētu izmantot logotipus, jums vispirms ir jāsaņem Publikāciju biroja atļauja.

Attiecībā uz nosacījumiem par valstu datubāzēs pieejamo tekstu vai juridisko dokumentu lejupielādi, reproducēšanu, tulkošanu vai vispārēju atkalizmantošanu lietotājiem ir jāiepazīstas ar attiecīgās datubāzes autortiesību paziņojumu.

Ja jums ir citi jautājumi par autortiesībām, sūtiet tos uz šo adresi: op-copyright@publications.europa.eu.

Noteikumi par to, kā tiek aizsargāti persondati

Jūsu datu apstrāde

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

ES iestādes fizisku personu aizsardzību saistībā ar persondatu apstrādi nodrošina atbilstīgi noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Kā mēs apstrādājam e-pasta vēstules, ko esat mums nosūtījis?

Kad jūs palīdzības dienestam nosūtat e-pasta vēstuli vai pieprasījumu, jūsu persondatus apstrādā tikai tādā mērā, ciktāl tas vajadzīgs, lai varētu sniegt atbildi. Ja darbinieki, kas ir atbildīgi par minēto pastkasti, nespēs atbildēt uz jūsu jautājumu, tie pārsūtīs jūsu e-pasta vēstuli citam dienestam. Jūs e-pastā informēs, kuram dienestam jūsu jautājums ir pārsūtīts.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta vēstules un ar to saistīto persondatu apstrādi, iekļaujiet tos vēstulē.

Uz persondatu apstrādi, ko veic mūsu palīdzības dienests, attiecas paziņojums par konfidencialitāti. Šī konkrētā apstrādes darbība ir paziņota Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālistam ar norādi DPR-EC-00493, un tā ir publicēta visu persondatu apstrādes darbību reģistrā. Tam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Paziņojuma par konfidencialitāti pilnīgajam tekstam var piekļūt te: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Kontaktinformācija

Ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas vai ja vēlaties iesniegt sūdzību, sazinieties ar mums, izmantojot šādu adresi —
e-pasts: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Sīkfailu politika

Lai Publikāciju biroja pārvaldītās tīmekļa vietnes darbotos pienācīgi, dažkārt mēs jūsu ierīcē ievietojam sīkfailus.

Kas ir sīkfails?

Sīkfails (angļu val. cookie) ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā vai portatīvajā ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Tas vietnei palīdz zināmu laiku atcerēties jūsu darbības un iestatījumus (lietotājvārdu, valodu, fontu lielumu u.c. attēlošanas iestatījumus), lai tie nebūtu katrreiz jānorāda no jauna, kad atgriežaties vietnē vai no vienas lapas pārejat uz citu.

 • Pirmās puses sīkfailus ievieto tīmekļa vietne, kuru apmeklējat. Tās var izlasīt tikai šī vietne. Tomēr tīmekļa vietne var izmantot ārējus pakalpojumu sniedzējus, kuri ievieto arī savus sīkfailus. Tādus sauc par trešās puses sīkfailiem.
 • Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti jūsu datorā un, kad aizverat pārlūkprogrammu, netiek automātiski izdzēsti atšķirībā no sesijas sīkfailiem, kurus izdzēš, kolīdz aizverat pārlūkprogrammu.

Ikreiz, kad apmeklēsiet Publikāciju biroja tīmekļa vietnes, jums būs vai nu jāpieņem, vai jānoraida sīkfaili.

Sīkfailus var izmantot arī tam, lai izveidotu anonīmu statistiku par to, kā lietotājiem veicas ar mūsu vietņu pārlūkošanu.

Kā mēs sīkfailus izmantojam?

Publikāciju biroja tīmekļa vietnēs tiek izmantoti lielākoties pirmās puses sīkfaili. Tos ievieto un kontrolē Publikāciju birojs, nevis kādas ārējas organizācijas.

Tomēr dažās mūsu lapās jums būs jāpieņem ārēju organizāciju sīkfaili.

Šos sīkfailus ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes funkcijas varbūt nedarbosies kā nākas. Sīkfailus izmanto, lai vietne varētu atcerēties:

 • jūsu attēlošanas iestatījumus, piemēram, pārlūkošanas valodu, kontrastu, fonta izmēru, izmantoto ierīci, meklēšanas rezultātu un paziņojumu iestatījumus;
 • kad pēdējoreiz apmeklējāt vietni (statistikas vajadzībām) un trīs pēdējās lapas, ko apmeklējāt (tas noder mūsu palīdzības dienestam, ja jūs tam nosūtat pieprasījumu);
 • vai esat vai neesat piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkfailus.
 • Apmeklētāju iestatījumi

Šos sīkfailus iestatām mēs, un tos izlasīt varam tikai mēs. Šie sīkfaili atceras, vai esat piekritis vietnes sīkfailu politikai (vai to noraidījis).

Nosaukums Pakalpojums Nolūks Sīkfaila veids un ilgums
eu_cookie_consent Sīkfailu iestatījumu rīki Saglabā jūsu sīkfailu iestatījumus (lai tie jums vairs netiktu prasīti) Pirmās puses sesijas sīkfails, kuru izdzēš, kad aizverat pārlūkprogrammu
has_js Satura pārvaldības sistēma (CMS) Pārbauda, vai klientam ir iespējots JS. Pirmās puses sesijas sīkfails. To izdzēš, kad lietotājs aizver pārlūkprogrammu.
 • Funkcionālie sīkfaili

Ir daži sīkfaili, kurus mums nākas iekļaut, lai dažas tīmekļa lapas spētu darboties. Tādiem sīkfailiem jūsu piekrišana netiek prasīta. Piemēram, tehniski sīkfaili, kas vajadzīgi dažām IT sistēmām.

Tehniskie sīkfaili

Nosaukums Pakalpojums Nolūks Sīkfaila veids un ilgums
JSESSIONID Java Application Server To izveido Servlet container, un to izmanto sesijas pārvaldībai. Pirmās puses sesijas sīkfails, kuru izdzēš, kad aizverat pārlūkprogrammu
 • Analītiskie sīkfaili

Tos izmantojam tikai iekšējai izpētei, lai saprastu, kā visiem mūsu lietotājiem varam uzlabot pakalpojumu.

Ievācam anonīmus datus par to, kā jūs (kā anonīms lietotājs) izmantojat mūsu tīmekļa vietni (savāktie dati neidentificē jūs personiski).

Šie dati arī netiek nodoti trešām personām un netiek izmantoti nekādiem citiem nolūkiem. Anonīmā statistika var tikt nodota darbuzņēmējiem, kas ar Publikāciju biroju noslēguši līgumu par komunikācijas projektu īstenošanu.

Šo veidu sīkfailus varat noraidīt, ja vēlaties, – sīkfailu joslā, kas būs redzama pirmajā jūsu apmeklētajā lapā.

Nosaukums Pakalpojums Nolūks Sīkfaila veids un ilgums
_pk_id# Korporatīvās tīmekļa analīzes pakalpojums, kura pamatā ir atvērtā pirmkoda programmatūra “Matomo”. Atpazīst vietnes apmeklējumus (anonīmi – lietotāja persondati netiek vākti). Pirmās puses pastāvīgais sīkfails, kas tiek glabāts 13 mēnešus.
_pk_ses# Korporatīvās tīmekļa analīzes pakalpojums, kura pamatā ir atvērtā pirmkoda programmatūra “Matomo”. Identificē, kuras lapas ir skatījis viens un tas pats lietotājs vienā un tajā pašā apmeklējuma reizē (anonīmi – lietotāja persondati netiek vākti). Pirmās puses pastāvīgais sīkfails, kas tiek glabāts 30 minūtes.
_pk_ref# Korporatīvās tīmekļa analīzes pakalpojums, kura pamatā ir atvērtā pirmkoda programmatūra “Matomo”. Izmanto, lai glabātu informāciju par attiecinājumu, tīmekļa vietnes apmeklēšanai sākotnēji izmantoto nosūtītāju. Pirmās puses pastāvīgais sīkfails, kas tiek glabāts 6 mēnešus.
 • Trešās puses sīkfaili

Lielākajā daļā lapu tiek rādīts saturs no valstu tīmekļa vietnēm.

Lai varētu skatīt šo trešo personu saturu, jums vispirms jāpieņem to īpašie noteikumi, piemēram, sīkfailu politika, par kuru mums nav nekādas teikšanas.

Ja šo saturu neskatīsiet, jūsu ierīcē trešo personu sīkfaili netiks ievietoti.

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji Publikāciju biroja tīmekļa vietnēs

Par šo trešo pušu pakalpojumiem Publikāciju birojam nav nekādas teikšanas. Pakalpojumu sniedzēji sava pakalpojuma izmantošanas noteikumus, nolūku un sīkfailu izmantošanas noteikumus jebkurā laikā var mainīt.

Dati par jums

Ar sīkfailiem saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un jūsu navigācijas dati ir pilnīgi mūsu kontrolē. Šie sīkfaili tiek izmantoti tikai un vienīgi šeit aprakstītajiem nolūkiem.

Kā sīkfailus varat pārvaldīt?

Pēc izvēles sīkfailus varat mainīt un dzēst – sīkāka informācija atrodama šeit: aboutcookies.org.

Sīkfailu dzēšana no jūsu ierīces

Visus sīkfailus, kas jau ir ievietoti jūsu ierīcē, varat izdzēst, pārlūkprogrammā notīrot pārlūkošanas vēsturi. Tādējādi tiks likvidēti visi sīkfaili no visām tīmekļa vietnēm, ko esat apmeklējis.

Tomēr ņemiet vērā, ka varat pazaudēt arī noderīgu saglabāto informāciju (piemēram, saglabātos pieteikšanās datus, vietnes iestatījumus).

Konkrētas tīmekļa vietnes sīkfailu iestatījumi

Sīkfailu un konfidencialitātes iestatījumus varat pārbaudīt un kontrolēt savā pārlūkprogrammā.

Sīkfailu bloķēšana

Vismodernākajās pārlūkprogrammās varat izvēlēties, lai ierīcē netiktu iestatīts neviens sīkfails, bet tad jums var nākties dažus iestatījumus manuāli pielāgot ikreiz, kad apmeklējat vietni vai lapu. Daži pakalpojumi un funkcijas tad, iespējams, vairs nedarbosies pareizi (piemēram, pieteikšanās profilā ar saglabātiem datiem).

Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.