Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Tulosta tämä sivu

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus, tietosuojaa koskevia määräyksiä sekä evästeitä koskeva ilmoitus.

Vastuuvapauslauseke

Julkaisutoimiston tämän verkkosivuston tarkoituksena on parantaa yleisön mahdollisuuksia käyttää Euroopan unionin jäsenvaltioiden virallisia säädöstietokantoja. N-Lex-portaalin tavoitteena on tarjota jokaiselle unionin kansalaiselle pääsy eri jäsenvaltioiden kansallisille sivustoille ja mahdollisuus tehdä hakuja näistä tietokannoista omalla kielellään. Tavoitteenamme on pitää kunkin maan tietokantoja ja kansallisten oikeusjärjestelmien rakennetta ja sisältöä koskevat tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Samaten pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet. Julkaisutoimisto ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

N-Lex-portaalin tiedot

 • ovat yleisluontoisia eikä niitä ole osoitettu mihinkään erityistilanteeseen

 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia

 • voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole julkaisutoimiston valvonnassa ja joista se ei vastaa

 • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisiä neuvoja, ota aina yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Emme voi taata, että verkossa julkaistu asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä.

Pyrimme minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Jotkin tiedot sivustollamme ovat peräisin ulkopuolisista lähteistä ja ne on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä. Emme voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. Julkaisutoimisto ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat N-Lex-sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Julkaisutoimisto ei vastaa N-Lex-portaaliin linkitetyissä kansallisissa säädöstietokannoissa olevista tiedoista, näkemyksistä tai asiakirjoista. Se ei voi taata linkkien asiaankuuluvuutta eikä se vastaa myöskään muista kansallisten tietokantojen käytössä ilmenevistä ongelmista. Lue kunkin tietokannan vastuuvapauslauseke ja käyttöehdot huolellisesti.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa julkaisutoimiston vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 2006-2020

Komission asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikka perustuu päätökseen 2011/833/EU.

Ellei toisin mainita, tämän verkkosivuston toimituksellisella sisällöllä on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukainen käyttölupa. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset merkitään.

https://eur-lex.europa.eu/images/legalnotice/copyright_1.png

Voit joutua hankkimaan lisäoikeuksia, jos sivuston sisältö esittää tunnistettavissa olevia yksityishenkilöitä tai sisältää kolmannen osapuolen teoksia. Jos haluat käyttää muuta kuin EU:n omistamaa sisältöä tai valmistaa siitä kappaleita, voit joutua pyytämään lupaa suoraan oikeudenhaltijoilta. Mitään logoa ei saa käyttää ilman EU:n julkaisutoimiston etukäteen antamaa suostumusta.

Kansallisissa tietokannoissa saatavilla olevien tekstien ja oikeudellisten asiakirjojen lataamiseen, jäljentämiseen tai kääntämiseen liittyvistä ehdoista on tietoa kyseisten tietokantojen tekijänoikeusilmoituksissa.

Jos sinulla on kysyttävää tekijänoikeusasioista, ota yhteyttä: op-copyright@publications.europa.eu.

Henkilötietojen suojaamista koskeva tietosuojaseloste

Tietojesi käsittely

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan.

Suoja perustuu 23. lokakuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Miten käsittelemme lähettämiäsi sähköpostiviestejä?

Kun lähetät sähköpostiviestin tai pyynnön käyttötuelle, henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen vastauksen antamiseksi. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Saat sähköpostitse tiedon, mihin yksikköön se lähetettiin.

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Henkilötietojesi käsittelyyn käyttötuessamme sovelletaan tietosuojaperiaatteita, joista tietojenkäsittelyä koskevat toimet on ilmoitettu Euroopan komission tietosuojavastaavalle viitteellä DPR-EC-00493 ja julkaistu rekisterissä kaikista komission suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista. Linkki rekisteriin: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_fi

Tutustu tietosuojaselosteeseen: https://op.europa.eu/fi/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai ongelmia tai jos haluat tehdä valituksen, ota yhteyttä:
Sähköposti: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Evästeiden käyttö

Jotta julkaisutoimiston verkkosivustot toimisivat mahdollisimman hyvin, ne tallentavat aika ajoin käyttäjän laitteelle pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies).

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi. Evästeet tallentavat tietoa sivuston käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjän käyttäjätunnuksen, valitun kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin samoja tietoja ei tarvitse antaa uudestaan käyttäjän palatessa sivustolle tai siirtyessä sivulta toiselle.

 • Ensimmäisen osapuolen evästeet tulevat suoraan siltä verkkosivustolta, jolla käyt. Vain kyseinen sivusto voi lukea niitä. Lisäksi verkkosivusto saattaa käyttää ulkopuolisia palveluja, jotka lähettävät omia evästeitään. Näitä kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi.
 • Pysyvät evästeet ovat tietokoneellesi tallennettavia evästeitä, joita ei poisteta automaattisesti, kun suljet selaimen. Istuntokohtaiset evästeet sen sijaan poistetaan, kun suljet selaimen.

Aina kun käyt julkaisutoimiston verkkosivuilla, sinua pyydetään hyväksymään tai kieltämään evästeet.

Evästeiden avulla voidaan myös kerätä anonymisoituja tilastoja siitä, miten käyttäjät toimivat sivustolla.

Mihin evästeitä käytetään?

Julkaisutoimiston verkkosivustot käyttävät enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä. Ne ovat vain julkaisutoimiston (eivät minkään ulkopuolisen tahon) asettamia ja valvomia evästeitä.

Joidenkin julkaisutoimiston sivujen käyttö edellyttää kuitenkin ulkopuolisten tahojen evästeiden hyväksymistä.

Voit poistaa tai torjua nämä evästeet, mutta silloin on mahdollista, että osa sivuston toiminnoista ei toimi kunnolla. Näitä evästeitä käytetään seuraavien tietojen tallentamiseen:

 • näytön asetukset, kuten valittu kieli, väriasetukset, fonttikoko, laitetyyppi, hakuasetukset ja ilmoitusasetukset
 • viimeisimmän sivustolla käynnin ajankohta (tilastointia varten) ja kolme viimeksi avattua sivua (tästä tiedosta on hyötyä käyttötuelle ongelmatapauksissa)
 • tieto siitä, oletko hyväksynyt evästeiden käytön sivustolla.
 • Käyttäjän valinnat

Nämä evästeet ovat julkaisutoimiston asettamia ja ainoastaan se voi lukea ne. Niillä tallennetaan tieto siitä, onko käyttäjä hyväksynyt evästeiden käytön sivustolla.

Nimi Palvelu Tarkoitus Evästeen tyyppi ja säilytysaika
eu_cookie_consent Suostumus evästeiden käyttöön Tallentaa evästeasetukset (jolloin asiasta ei kysytä uudestaan) Ensimmäisen osapuolen istuntoeväste, joka poistetaan kun suljet selaimen
has_js Sisällönhallintajärjestelmä (CMS) Tarkistaa, onko JavaScript aktivoitu asiakasohjelmassa Ensimmäisen osapuolen istuntoeväste. Poistetaan, kun käyttäjä sulkee selaimen.
 • Toiminnalliset evästeet

Jotkin evästeet ovat välttämättömiä, jotta tietyt verkkosivut toimisivat. Tämän vuoksi ne eivät edellytä käyttäjän suostumusta. Erityisesti tiettyjen IT-järjestelmien edellyttämät tekniset evästeet.

Tekniset evästeet

Nimi Palvelu Tarkoitus Evästeen tyyppi ja säilytysaika
JSESSIONID Java-sovelluspalvelin Niitä luo Servlet-kontti ja niitä käytetään istuntojen hallintaan Ensimmäisen osapuolen istuntoeväste, joka poistetaan kun suljet selaimen
 • Analytiikkaevästeet

Näitä evästeitä käytetään ainoastaan sisäisessä kehitystyössä palvelun parantamiseksi.

Evästeiden avulla seurataan käyttäjän vuorovaikutusta verkkosivuston kanssa. Käyttäjätiedot ovat anonyymeja, eli kerätystä tiedosta ei voi tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Näitä tietoja ei myöskään jaeta minkään ulkopuolisen osapuolen kanssa eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Anonymisoituja tilastoja saatetaan jakaa sellaisten toimeksisaajien kanssa, jotka työskentelevät viestintähankkeissa julkaisutoimiston kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Voit vapaasti kieltää tällaisten evästeiden käytön evästepalkista sivustolle tullessasi.

Nimi Palvelu Tarkoitus Evästeen tyyppi ja säilytysaika
_pk_id# Verkkoanalytiikka (avoimen lähdekoodin Matomo-ohjelmisto) Tunnistaa verkkosivuston käyttäjät (anonyymisti – käyttäjältä ei kerätä henkilötietoja). Ensimmäisen osapuolen pysyvä eväste, 13 kuukautta
_pk_ses# Verkkoanalytiikka (avoimen lähdekoodin Matomo-ohjelmisto) Tunnistaa saman käyttäjän saman istunnon aikana avaamat sivut (anonyymisti – käyttäjältä ei kerätä henkilötietoja). Ensimmäisen osapuolen pysyvä eväste, 30 minuuttia
_pk_ref# Verkkoanalytiikka (avoimen lähdekoodin Matomo-ohjelmisto) Tallentaa sivustolle saapumisessa käytetyn viittaajan määritykset Ensimmäisen osapuolen pysyvä eväste, 6 kuukautta
 • Kolmannen osapuolen evästeet

Useimpien verkkosivujen sisältö on peräisin kansallisilta verkkosivustoilta.

Tällaisen kolmannen osapuolen sisällön näkeminen edellyttää kyseisen palvelun omien käyttöehtojen hyväksymistä. Tämä koskee myös niiden evästekäytäntöjä, joita julkaisutoimisto ei voi valvoa.

Jos et käytä ulkopuolisten palveluntarjoajien sisältöä, mitään kolmannen osapuolen evästeitä ei asenneta laitteellesi.

Ulkopuoliset palveluntarjoajat julkaisutoimiston verkkosivuilla

Nämä ulkopuoliset palvelut eivät ole julkaisutoimiston valvonnassa. Palveluntarjoajat voivat milloin tahansa muuttaa palveluehtojaan, evästeiden tarkoitusta ja käyttöä jne.

Yksityisyydensuoja

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston ylläpitäjän valvonnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Evästeiden hallinta

Evästeitä voi vapaasti hallita ja/tai poistaa. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org.

Evästeiden poistaminen käyttäjän laitteelta

Voit poistaa kaikki laitteellasi olevat evästeet tyhjentämällä selaimesi selaushistorian. Tämä toiminto poistaa kaikkien käyttämiesi sivustojen asettamat evästeet.

Huomaa kuitenkin, että tällöin saatat menettää myös joitakin tallentamiasi tietoja (esim. tallennetut sisäänkirjautumistiedot ja sivustojen käyttäjäasetukset).

Sivustokohtaisten evästeiden hallinta

Sivustokohtaisia evästeitä voi hallita selaimen yksityisyys- ja evästeasetuksista.

Evästeiden estäminen

Useimmissa uusissa selaimissa voi estää evästeiden asettamisen laitteelle kokonaan, mutta tällöin voit joutua mukauttamaan joitakin asetuksia aina, kun käyt jollakin sivustolla/sivulla. Jotkin palvelut ja toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla (esim. sisäänkirjautuminen).

EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.