Právne predpisy Spojeného kráľovstva

Právne predpisy Spojeného kráľovstva

Vytlačiť túto stránku

Logo of the UK website legislation.gov.uk

Právne predpisy Spojeného kráľovstva na webovej lokalite Legislation.gov.uk spravujú Národné archívy v mene vlády Spojeného kráľovstva. Uverejňovanie všetkých právnych predpisov Spojeného kráľovstva patrí medzi základné právomoci Tlačového úradu Jej Veličenstva (HMSO – Her Majesty’s Stationery Office), ktorý je súčasťou Národných archívov, a Úradu tlačiara kráľovnej pre Škótsko (Office of the Queen's Printer for Scotland).

Právne predpisy (v podobe, v akej boli prijaté) a ich novelizované znenia uverejňuje na webovej lokalite Legislation.gov.uk kontrolór HMSO (vo funkcii Tlačiara kráľovnej pre akty parlamentu a Štátneho tlačiara Severného Írska) a Tlačiara kráľovnej pre Škótsko.

Novelizované znenia právnych predpisov na tejto lokalite spravuje redakčný tím pre právne predpisy v Národných archívoch a zamestnanci Oficiálneho tlačového úradu Severného Írska, ktorý je súčasťou útvaru poradcu pre právne predpisy v Severnom Írsku v rámci Úradu ministerského predsedu a podpredsedu.

Úrad tlačiara kráľovnej pre Škótsko (OQPS) poskytuje prístup k právnym aktom škótskeho parlamentu, podzákonným právnym predpisom Škótska a celému radu iných právnych nástrojov platných v Škótsku. Takisto poskytuje široký rozsah služieb pre verejnosť, subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania informácií a verejné orgány, pokiaľ ide o opätovné použitie informácií, ktorých autorom je škótska vláda – poverená vláda pre Škótsko. Tlačiar kráľovnej pre Škótsko je menovaný v súlade s oddielom 92 škótskeho aktu z roku 1998 a zodpovedá sa škótskym ministrom.

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.