Jungtinės Karalystės teisė

Jungtinės Karalystės teisė

Spausdinti šį puslapį

JK interneto svetainės „legislation.gov.uk“ logotipas

Svetainėje „Legislation.gov.uk“ esančius Jungtinės Karalystės teisės aktus JK vyriausybės vardu tvarko Nacionaliniai archyvai. Skelbti visus JK teisės aktus yra pagrindinė Jos Didenybės leidinių biuro (angl. „Her Majesty’s Stationery Office“ (HMSO), priklausančio Nacionaliniams archyvams, ir Karalienės leidyklos Škotijos biuro (angl. „Office of the Queen's Printer for Scotland“) kompetencijos sritis.

Pirmines (tokius teisės aktus, kokie priimti) ir peržiūrėtas redakcijas svetainėje „Legislation.gov.uk“ skelbia ir prižiūri HMSO (kaip parlamente priimtų teisės aktų Karalienės leidyklos ir Šiaurės Airijos vyriausybės leidyklos) valdytojas ir Karalienės leidyklos Škotijos biuras.

Šioje svetainėje skelbiamas peržiūrėtas teisės aktų redakcijas tvarko Nacionalinių archyvų teisės aktų redakcinė grupė ir Šiaurės Airijos oficialiųjų leidinių biuro (angl. „Northern Ireland Statutory Publications Office“) darbuotojai – šis biuras yra Šiaurės Airijos Pirmojo Ministro ir Pirmojo Ministro pavaduotojo kabineto teisės tarnybos dalis.

Karalienės leidyklos Škotijos biuras (OQPS) suteikia prieigą prie Škotijos Parlamento aktų, Škotijos deleguotųjų teisėkūros aktų bei įvairių kitų Škotijai taikomų teisės aktų. Jis taip pat visuomenei, informacijos sektoriui ir valdžios institucijoms teikia įvairias paslaugas, susijusias su pakartotiniu informacijos, kurią parengė paskirtoji Škotijos vyriausybė, naudojimu. Karalienės leidyklos Škotijos biuras, paskirtas laikantis 1998 m. Škotijos akto 92 straipsnio, atskaitingas Škotijos ministrams.

ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.