Švedska zakonodaja na spletu

Švedska zakonodaja na spletu

Natisni stran

lagrummet.se

Opis

Spletišče lagrummet.se omogoča vpogled v švedsko zakonodajo. Upravlja ga švedski urad nacionalnih sodišč (Domstolsverket). Spletišče je razdeljeno na več delov, v katerih so objavljeni zakonodajni dokumenti, ki jih izdajajo vlada, parlament, višja sodišča in javni organi.

Na spletišču lagrummet.se je na voljo:

  • zakonodaja – zakonodajni in regulativni akti, objavljeni v švedski zbirki predpisov, ter akti javnih organov,
  • pripravljalni akti – predlogi in sporočila vlade, predlogi poslancev in mnenja parlamentarnih odborov,
  • sodna praksa – podatki o sodnih odločbah višjih sodišč in sklepih javnih organov,
  • mednarodno pravo – mednarodni sporazumi.

Na spletišču so zbrana vsa zakonodajna besedila, objavljena v švedski zbirki predpisov od leta 1736. Po zakonodajnih podatkovnih zbirkah lahko iščete z iskalnim vmesnikom, v katerega vnesete ustrezne podatke za akte, ki jih iščete (poljubno besedilo in posebna iskanja).

Pravni akti

Uradni register zakonodajnih aktov: informacije (pristojni organ, datum začetka veljavnosti, pripravljalni akti in dopolnila) o zakonodajnih in regulativnih aktih, objavljenih v švedski zbirki predpisov. Register vsebuje vse akte, objavljene od proračunskega leta 1985/1986 naprej.

Zakonodaja (celotna besedila): prečiščene različice vseh zakonodajnih in regulativnih aktov, objavljenih v švedski zbirki predpisov od leta1736 naprej.

Švedska zbirka predpisov: zakonodajni in regulativni akti (od leta 1998). Akti so na voljo v takšni obliki kot so bili objavljeni na papirju (tj. v formatu PDF). V zbirki so tudi razveljavljeni akti.

Države EU

Portal N-Lex omogoča enoten dostop do podatkovnih zbirk nacionalnih zakonodaj po državah EU.

Izberite ustrezno državo spodaj , če želite poiskati določen pravni akt ali izvedeti več o njenem pravnem sistemu.
Države nečlanice EU

Portal N-Lex zagotavlja povezave in opise spletišč držav, ki niso članice EU.