Zweedse wetgeving op internet

Zweedse wetgeving op internet

Deze pagina afdrukken

lagrummet.se

Omschrijving

Op lagrummet.se kunt u de Zweedse wetgeving online raadplegen. Deze site wordt beheerd door de Zweedse Raad voor justitie (Domstolverket). U vindt er informatie van de regering, het parlement, hogere rechtbanken en openbare instanties.

Op lagrummet.se vindt u de volgende teksten:

  • wetgeving:wet- en regelgeving uit het Zweedse staatsblad en instrumenten van openbare instanties.
  • voorbereidende werkzaamheden: voorstellen en mededelingen van de regering, voorstellen van het parlement en adviezen van parlementaire commissies
  • jurisprudentie: informatie over vonnissen van diverse hogere rechtbanken en besluiten van openbare instanties
  • internationaal recht: internationale overeenkomsten

Alle wetgeving die sinds 1736 in het Zweedse staatsblad gepubliceerd zijn, is online in te kijken. U kunt de databases doorzoeken met behulp van speciale zoekpagina's voor verschillende soorten documenten en gebruikers (zoeken in de tekst en specifieke zoekopdrachten).

Rechtsbesluiten

Officieel register van het Zweedse staatsblad: bevat informatie (verantwoordelijke autoriteit, datum inwerkingtreding, voorbereidende werkzaamheden en amendementen) over wet- en regelgeving vanaf 1985/86.

Wetgeving (volledige tekst): geconsolideerde versies van alle wet- en regelgeving die sinds 1736 gepubliceerd is.

Het Zweedse staatsblad (gedrukt): alle wet- en regelgeving in het Zweedse staatsblad sinds 1998. De teksten zijn weergegeven zoals zij zijn gepubliceerd op papier (dus in pdf-formaat). Ingetrokken instrumenten zijn hier ook te vinden.

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.