Zviedrijas tiesību akti internetā

Zviedrijas tiesību akti internetā

Izdrukāt šo lapu

lagrummet.se

Apraksts

Vietne lagrummet.se ir valsts pakalpojums, kas nodrošina Zviedrijas tiesību aktu pieejamību internetā. To vada Zviedrijas valsts tiesu pārvalde “Domstolsverket”. Tīmekļa vietnē ir vairāki krājumi, kuros apkopota valdības, parlamenta, augstāko tiesu un valsts iestāžu normatīvā informācija.

Vietnē lagrummet.se ir pieejamas šādas rubrikas:

  • likumdošana — Zviedrijas likumu kodeksā publicētie tiesību akti;
  • sagatavošanas darbs — valdības priekšlikumi un paziņojumi, deputātu priekšlikumi un parlamentāro komisiju atzinumi;
  • judikatūra — informācija par dažādiem augstākās tiesas nolēmumiem un valsts iestāžu lēmumiem;
  • starptautiskie tiesību akti — starptautiskie nolīgumi.

Ir pieejami visi kopš 1736. gada Zviedrijas likumu kodeksā publicētie tiesību akti. Meklēšanai dažādās tiesību aktu datubāzēs izmantojamas meklēšanas veidlapas, kas pielāgotas dažādiem aktu veidiem un lietotāju vajadzībām (meklēšana, meklētos vārdus ievadot brīvā formā, un konkrēta dokumenta meklēšana).

Tiesību akti

Tiesību aktu oficiālais reģistrs: informācija (atbildīgā iestāde, spēkā stāšanās datums, sagatavošanas darbs un grozījumi) par Zviedrijas likumu kodeksa tiesību aktiem. Šis reģistrs aptver visus tiesību aktus, kas publicēti, sākot ar 1985./1986. finanšu gadu.

Tiesību akti (nesaīsināti): visu kopš 1736. gada Zviedrijas likumu kodeksā publicēto tiesību aktu konsolidētās versijas.

Zviedrijas likumu kodekss: visi tiesību akti (sākot ar 1998. gadu), kuri ir Zviedrijas likumu kodeksa daļa. Šos tekstus attēlo tieši tādā formā, ka tie tikuši iespiesti (t.i., tiesību akti ir skatāmi PDF formātā). Ir pieejami arī atceltie dokumenti.

ES valstis

N-Lex piedāvā vienotu piekļuvi dažādo ES dalībvalstu tiesību aktu datubāzēm.

Izvēlieties vienu valsti no zemāk redzamā saraksta, lai meklētu tiesību aktus vai uzzinātu vairāk par tās tiesību sistēmu.
Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.