Švedsko zakonodavstvo na internetu

Švedsko zakonodavstvo na internetu

Ispišite ovu stranicu

lagrummet.se

Opis

lagrummet.se javna je usluga internetskog pristupa švedskom zakonodavstvu. Uslugom upravlja Švedska sudska uprava (Domstolsverket). Web-mjesto obuhvaća nekoliko odjeljaka u kojima su objedinjeni zakonodavni dokumenti koje izdaju vlada, parlament, viši sudovi i tijela javne vlasti.

Na portalu lagrummet.se dostupni su sljedeći sadržaji:

  • zakonodavstvo: zakonodavni i regulatorni instrumenti objavljeni u Švedskoj zbirci zakona te instrumenti javnih vlasti;
  • izrada dokumenata: prijedlozi i komunikacije vlade, prijedlozi parlamentarnih zastupnika te mišljenja parlamentarnih odbora;
  • sudska praksa: informacije o raznim presudama viših sudova i odlukama tijela javne vlasti;
  • međunarodno pravo: međunarodni sporazumi.

Dostupni su svi zakonodavni tekstovi objavljeni u Švedskoj zbirci zakona od 1736. Zakonodavna baza podataka može se pretraživati pomoću postavki prilagođenih različitim vrstama instrumenata i potrebama korisnika (pretraživanje slobodnim unosom teksta i posebno pretraživanje).

Pravni akti

Službeni registar zakonodavnih instrumenata: sadržava informacije o zakonodavnim i regulatornim instrumentima iz Švedske zbirke zakona (nadležno tijelo, datum stupanja na snagu, rad na izradi i izmjene). Tim su registrom obuhvaćeni svi instrumenti objavljeni od financijske godine 1985./86.

Zakonodavstvo (cjeloviti tekstovi): obuhvaća pročišćene verzije svih zakonodavnih i regulatornih instrumenata objavljenih u Švedskoj zbirci zakona od 1736.

Švedska zbirka zakona: sadržava zakonodavne i regulatorne instrumente (od 1998.) uvrštene u Švedsku zbirku zakona. Instrumenti su dostupni u istom obliku u kojem su tiskani (tj. u formatu PDF). Mogu se pronaći i instrumenti koji su stavljeni izvan snage.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.