Ruotsin lainsääsäädäntö internetissä

Ruotsin lainsääsäädäntö internetissä

Tulosta tämä sivu

lagrummet.se

Kuvaus

lagrummet.se-sivuston kautta pääsee tutustumaan Ruotsin lainsäädäntöön internetissä. Sitä ylläpitää Ruotsin tuomioistuinlaitos Domstolsverket. Sivustolla julkaistaan erilaista lainsäädäntöön liittyvää aineistoa, joka on peräisin hallitukselta, valtiopäiviltä, korkeampien oikeusasteiden tuomioistuimilta ja muilta viranomaisilta.

lagrummet.se-sivuston aihepiirejä ovat:

  • lainsäädäntö: lait ja asetukset, jotka julkaistaan Ruotsin säädöskokoelmassa, sekä viranomaismääräykset
  • valmistelutyö: hallituksen ehdotukset ja tiedonannot, valtiopäiväedustajien ehdotukset sekä valiokuntien lausunnot
  • oikeuskäytäntö: tietoa korkeimpien oikeusasteiden tuomioistuinten päätöksistä ja viranomaispäätöksistä
  • kansainvälinen oikeus: kansainväliset sopimukset.

Sivuston kautta pääsee tutustumaan kaikkiin Ruotsin säädöskokoelmassa vuodesta 1736 julkaistuihin lainsäädäntöteksteihin. Sivustolta pääsee tekemään hakuja eri tietokantoihin käyttämällä hakuvalikkoja, joissa on otettu huomioon erilaisten asiakirjatyyppien ja käyttäjien tarpeet (vapaa tekstihaku ja tarkennetut haut).

Säädökset

Säädöskokoelman rekisteri: perustiedot (vastuuviranomainen, voimaantulopäivä, valmistelutyö ja muutokset) Ruotsin säädöskokoelman laeista ja asetuksista. Rekisterissä ovat kaikki julkaistut säädökset vuodesta 1985/1986 alkaen.

Lainsäädäntö (koko tekstit): konsolidoidut versiot kaikista laeista ja säädöksistä, jotka on julkaistu Ruotsin säädöskokoelmassa vuodesta 1736 alkaen.

Ruotsin säädöskokoelma: Ruotsin säädöskokoelmaan kuuluvat lait ja säädökset (vuodesta 1998). Ne esitetään siinä muodossa kuin ne ovat painettuina (pdf-muodossa). Mukana ovat myös kumotut lait ja säädökset.

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.