Rootsi õigusaktid Internetis

Rootsi õigusaktid Internetis

Prindi see leht

lagrummet.se

Kirjeldus

lagrummet.se on avalik teenus, mille vahendusel on Rootsi õigusaktid Internetis kättesaadavad. Saiti haldab Rootsi riiklik kohtute haldusasutus (Domstolsverket). Saidil avaldatakse eri väljaandeid, mis hõlmavad valitsuse, parlamendi, kõrgema kohtu ja avalik-õiguslike asutuste õigustekste.

lagrummet.se võimaldab juurdepääsu järgnevale:

  • õigusaktid: seadusandlikud ja reguleerivad instrumendid, mida avaldatakse Rootsi õigusaktide kogus, ning avalik-õiguslike asutuste instrumendid
  • ettevalmistavad aktid: valitsuse ettepanekud ja teatised, parlamendiliikmete ettepanekud ja parlamendikomisjonide arvamused
  • kohtupraktika: teave erinevate kõrgema kohtu otsuste ning avalik-õiguslike asutuste otsuste kohta
  • rahvusvaheline õigus: rahvusvahelised lepingud.

Tutvuda on võimalik kõigi alates 1736. aastast pärinevate õigusaktidega, mis on avaldatud Rootsi õigusaktide kogus. Võite otsida õigusaktide andmebaasis, kasutades otsinguvariante, mis on kujundatud selliselt, et nende abil leiaks eri instrumente ning need vastaksid teie konkreetsetele vajadustele (vaba tekst ja eriotsing).

Õigusaktid

Õigusaktide ametlik register: hõlmab teavet (vastutav asutus, jõustumiskuupäev, ettevalmistavad aktid ja muudatused) seoses seadusandlike ja reguleerivate instrumentidega Rootsi õigusaktide kogus. Register hõlmab kõiki avaldatud tekste alates 1985./86. rahandusaastast.

Õigusaktid (terviktekstid): hõlmab alates 1736. aastast pärinevate kõigi seadusandlike ja reguleerivate instrumentide konsolideeritud versioone, mis on avaldatud Rootsi õigusaktide kogus.

Rootsi ametlik väljaane: hõlmab seadusandlikke ja reguleerivaid instrumente alates 1998. aastast, mis kuuluvad Rootsi õigusaktide kogusse. Instrumendid kuvatakse nii, nagu need ilmuvad paberkandjal (s.t Pdf-vormingus). Võimalik on leida ka kehtetuid dokumente.

ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.