Svensk retsinformation på internettet

Svensk retsinformation på internettet

Print siden

lagrummet.se

Beskrivelse

lagrummet.se er den offentlige forvaltnings portal til svensk retsinformation. Den forvaltes af Domstolsverket, der koordinerer de svenske domstole. Her har man adgang til en række lovserier med retsinformation fra regeringen, det svenske parlament (riksdagen), højesteret og statslige myndigheder.

lagrummet.se er opdelt således:

  • lovgivning: lovgivning og administrative forskrifter offentliggjort i Svensk Författningssamling samt myndighedsforskrifter
  • forberedende arbejde: forslag og meddelelser fra regeringen, forslag fra medlemmer af riksdagen og udtalelser fra riksdagens udvalg
  • retspraksis: information om forskellige højere retsinstansers og offentlige myndigheders afgørelser
  • international lovgivning: internationale aftaler.

Der er adgang til lovtekster offentliggjort i Svensk Författningssamling siden 1736. Du kan søge i lovdatabaserne ved hjælp af søgesider, der er tilpasset de forskellige retsakter og dine egne særlige behov (fri tekst og specifikke søgninger).

Retsakter

Det officielle register over retsakter: Det officielle register indeholder information (ansvarlig myndighed, ikrafttrædelsesdato, forberedende arbejde og ændringer) om love og administrative forskrifter i Svensk Författningssamling. Registret omfatter alle retsakter offentliggjort siden finansåret 1985-1986.

Lovgivning (fuld tekst): Denne samling omfatter konsoliderede udgaver af love og administrative forskrifter offentliggjort i Svensk Författningssamling siden 1736.

Svensk Författningssamling: Denne samling indeholder love og administrative forskrifter (siden 1998), der udgør en del af Svensk Författningssamling. Retsakterne præsenteres i den form, hvori de er offentliggjort i papirudgaven (dvs. i pdf-format). Her finder du også retsakter, der er ophævet.

EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.