Шведско право в интернет

Шведско право в интернет

Разпечатване на страницата

lagrummet.se

Описание

Lagrummet.se е публичната услуга, която прави шведското право достъпно в интернет. Услугата се управлява от Шведската национална съдебна администрация (Domstolsverket). На сайта се публикуват законодателни документи и информация от правителството, парламента, висшите съдилища и публичните власти.

Lagrummet.se предоставя достъп до следното:

  • законодателство: законови и подзаконови актове, публикувани в Шведския сборник закони, както и актове на публичните власти;
  • подготвителни актове: предложения и съобщения на правителството, предложения на депутатите и становища на парламентарните комисии;
  • съдебна практика: информация за различни решения на висшите съдилища и за решения на публичните власти;
  • международно право: международни споразумения.

Могат да бъдат консултирани всички законодателни текстове, публикувани в Шведския сборник закони от 1736 г. нататък. Можете да търсите в законодателните бази данни по критерии, съобразени с различните видове актове и с вашите конкретни нужди (включително чрез въвеждане на свободен текст).

Правни актове

Официален регистър на законодателните актове: съдържа информация (орган, приел акта, дата на влизането му в сила, подготвителни документи и изменения) за законови и подзаконови актове в Шведския сборник закони. Регистърът обхваща всички публикувани инструменти от финансова година 1985/86 нататък.

Законодателство (пълни текстове): обхваща консолидирани версии на всички законови и подзаконови актове, публикувани в Шведския сборник закони от 1736 г. нататък.

Шведски сборник закони: съдържа законови и подзаконови актове (от 1998 г. нататък), които са част от Шведския сборник закони. Актовете са представени така, както са публикувани на хартия (т.е. в PDF формат). Включени са и отменени актове.

Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.