Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije -tietojärjestelmä (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije -tietojärjestelmä (PIS)

Tulosta tämä sivu

Kuvaus

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) on maksuton julkinen tietokanta, jossa on tietoa Slovenian kansallisesta lainsäädännöstä ja EU-lainsäädännöstä. Tietokantaa ylläpitää Slovenian lainsäädäntöä käsittelevä valtion virasto.

Tietokantaa voi käyttää myös Slovenian lainsäädäntömenettelyn seurantaan ja oikeuskäytäntöä koskeviin hakuihin.

Tietojärjestelmään on yhdistetty yli 15 kansallista tietokantaa, mikä tehostaa oikeudellisten tietojen hakuja.

Säädökset

PerustuslakiUstava

Vuonna 1991 hyväksyttyyn nykyiseen perustuslakiin sisältyy

 • johdanto-osa
 • yleiset säännökset ja säännökset, jotka koskevat seuraavia seikkoja:
  • ihmisoikeudet ja perusvapaudet
  • taloudelliset ja yhteiskunnalliset suhteet
  • valtiojärjestys
  • paikallinen itsehallinto
  • julkinen talous
  • perustuslainmukaisuus ja laillisuus
  • perustuslakituomioistuin
  • perustuslain muuttamismenettely
 • siirtymä- ja loppusäännökset.

Kansalliskokouksen säätämät laitZakon

Näissä yleislaeissa säännellään oikeushenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia, joista ei ole säädetty perustuslaissa. Ne

 • ovat normihierarkiassa alempana kuin perustuslaki, mutta ylempänä kuin muut Slovenian säädökset
 • säätää kansalliskokous
 • julkaistaan Slovenian virallisessa lehdessä (voimaantulo 15 päivän kuluttua julkaisemisesta).

Tämän lainsäädännön mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä ovat asetukset, säännöt, määräykset ja ohjeet.

Viralliset konsolidoidut tekstitUradno prečiščeno besedilo

Nämä ovat kansalliskokouksen säätämän peruslainsäädännön ja muutoslakien virallisia konsolidoituja toisintoja, jotka julkaistaan Slovenian virallisessa lehdessä ja sähköisessä muodossa kansalliskokouksen verkkosivustolla.

Säädösten konsolidoidut toisinnot ovat oikeudellisesti sitovia. Konsolidoidut yksittäiset säädökset pysyvät edelleen voimassa, ja myös ne ovat oikeudellisesti sitovia.

Hallituksen asetukset / ministeröiden antamat asetukset ja säännötUredba / Pravilnik

Nämä ovat yleisimpiä säädöksiä, joilla kansallisia lakeja tai EU:n asetuksia pannaan täytäntöön. Niillä säännellään tarkemmin tiettyjä aloja.

Perustuslakituomioistuimen päätökset / määräyksetSklep / Odločba

Perustuslakituomioistuimen toimivalta on määritetty perustuslaissa. Se käsittelee

 • lakien perustuslainmukaisuutta
 • lakien ja muiden säädösten yhdenmukaisuutta ratifioituihin sopimuksiin ja kansainvälisen oikeuden yleisperiaatteisiin nähden
 • asetusten yhdenmukaisuutta perustuslakiin ja lakeihin nähden
 • paikallisyhteisöjen säädösten yhdenmukaisuutta perustuslakiin ja lakeihin nähden
 • julkisen vallan käyttöä koskevien säädösten ja päätösten yhdenmukaisuutta perustuslakiin, lakeihin ja asetuksiin nähden.

Perustuslakituomioistuin käsittelee myös kantelut, jotka koskevat muun muassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien rikkomista laeissa ja muissa säädöksissä.

Kansainvälisten sopimusten voimaan saattamista koskevat lait (kv. sopimusten ratifiointi)Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Slovenian kansalliskokouksella ja kansallisneuvostolla, hallituksella, ministereillä, presidentillä ja perustuslakituomioistuimella on toimivalta hyväksyä muita lakeja ja säädöksiä. Tietokanta sisältää muun muassa

 • kansallisneuvoston antamat säädökset
 • presidentin antamat säädökset
 • julkisia viranomaisia varten annetut yleissäädökset
 • paikallisyhteisöjen perussääntöjensä mukaisesti antamat säädökset ja päätökset.

Kaikkiin kansallisiin säädöksiin on lisätty linkit vastaavaan EU-lainsäädäntöön.

Kaikki tietokannassa saatavilla olevat asiakirjat ovat sloveeniksi. Asiakirjojen nimet on käännetty pääasiassa englanniksi. Kansalliset asetukset ja muut säädökset julkaistaan myös Slovenian virallisessa lehdessä.

 

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.