Slov-Lex – lagstiftnings- och informationsportal från det slovakiska justitieministeriet

Slov-Lex – lagstiftnings- och informationsportal från det slovakiska justitieministeriet

Skriv ut sidan

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_ellogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Beskrivning

På den här portalen hittar du gällande lagar och relevant information om lagstiftningen. Portalen är ett användbart verktyg för lagstiftare, men ger också allmänheten möjlighet att informera sig om lagförslag och delta i lagstiftningsarbetet genom att lämna kommentarer. En av de största fördelarna med systemet är publiceringen av olika versioner av rättsakter, så att man lätt kan följa alla ändringar. Man kan också se, skriva ut eller på andra sätt behandla innehållet i en rättsakt i dess efterföljande ändrade versioner.

Rättsakter

Portalen innehåller följande moduler:

  • e-samling – en elektronisk utgåva av Slovakiens lagsamling med elektroniskt undertecknade pdf-versioner av rättsakter med juridiskt bindande innehåll. I samlingen ingår också ett arkiv med en komprimerad fil med Slovakiens lagsamling sedan 1918.
  • e-lagstiftning – den primära funktionen är att ge tillgång till lagstiftningsarbetets alla faser, från förberedelse till offentliggörande i Slovakiens lagsamling.
  • Slovakiens lagstiftningstesaurus – en ordbok med juridiska termer som används i det slovakiska rättssystemet.
  • EU-lagstiftning – här kan man söka efter EU-lagstiftning.
  • Genomförandeförordningar – innehåller åtgärder som har vidtagits av ministerier och andra centrala förvaltningar.
  • Ministeriesamlingar – samlingar från utvalda ministerier.
  • Rättspraxis från författningsdomstolen och högsta domstolen i Slovakien
  • Domar och beslut från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
  • Beslut från Europeiska unionens domstol
  • Beslut från Slovakiens allmänna domstolar
EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.