Slov-Lex – Zakonodajni in informacijski portal slovaškega ministrstva za pravosodje

Slov-Lex – Zakonodajni in informacijski portal slovaškega ministrstva za pravosodje

Natisni stran

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_mtlogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Opis

Portal zagotavlja strokovni in splošni javnosti elektronski dostop do veljavne zakonodaje in vseh pomembnih pravnih informacij. Učinkovita zakonodajna orodja zagotavlja tudi zakonodajalcem.

Portal tudi omogoča, da se javnost seznani s predlogi zakonov in dejavno sodeluje v procesu priprave zakonodaje z uporabo orodij za pripombe. Med največjimi prednostmi sistema je objava vseh različic pravnih aktov. Uporabniki lahko tako vidijo spremembe in popravke aktov. Sistem omogoča tudi prikaz, tiskanje in druge oblike obdelave vsebine pravnega akta in njegovih naknadno spremenjenih različic.

Pravni instrumenti

Portal vključuje naslednje module:

  • eZbirka – elektronska različica Zbirke zakonov Slovaške z elektronsko podpisanimi različicami pravnih aktov v obliki PDF, ki vsebujejo pravno zavezujočo vsebino. V zbirki je tudi arhiv s stisnjeno datoteko Zbirka zakonov Slovaške od leta 1918.
  • eZakonodaja – uporabnikom zagotovlja dostop do v vseh faz zakonodajnega postopka, od priprave do objave zakonodajnih aktov v Zbirki zakonov Slovaške.
  • Slovaški tezaver pravnih pojmov – slovar pravnih izrazov, ki se uporabljajo v slovaškem pravnem sistemu
  • Pravo EU – uporabnikom omogoča iskanje in brskanje po zakonodaji EU
  • Izvedbeni predpisi – zajemajo ukrepe, ki jih sprejmejo ministrstva in drugi organi centralne javne uprave
  • Zbirke ministrstev – zbirke, ki jih izdajo posamezna ministrstva
  • Sodna praksa Ustavnega sodišča Slovaške in Vrhovnega sodišča Slovaške
  • Sodbe in odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice
  • Odločbe Sodišča Evropske unije
  • Odločbe slovaških splošnih sodišč
Države EU

Portal N-Lex omogoča enoten dostop do podatkovnih zbirk nacionalnih zakonodaj po državah EU.

Izberite ustrezno državo spodaj , če želite poiskati določen pravni akt ali izvedeti več o njenem pravnem sistemu.
Države nečlanice EU

Portal N-Lex zagotavlja povezave in opise spletišč držav, ki niso članice EU.