Slov-Lex – Wetgevings- en informatieportaal van het Slowaaks ministerie van Justitie

Slov-Lex – Wetgevings- en informatieportaal van het Slowaaks ministerie van Justitie

Deze pagina afdrukken

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_cslogo_slov-lex_sk.jpg

Logo Slowaakse website

Beschrijving

Dit portaal biedt professionals en gewone burgers online toegang tot het toepasselijke recht en relevante juridische informatie. Het biedt wetgevers voorts een aantal handige juridische tools.

Op het portaal kan iedereen kennis nemen van wetsvoorstellen, maar ook commentaar leveren en zo een actieve rol spelen in het wetgevingsproces. Een van de grootste voordelen is echter dat met het systeem de opeenvolgende versies van wetsteksten bekendgemaakt worden. Daardoor kunnen gebruikers eenvoudig nagaan wat er allemaal veranderd is in een wetstekst. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om de opeenvolgende versies van een wetstekst weer te geven, af te drukken of op andere manieren te verwerken.

Juridische tools

Het portaal bestaat uit de volgende modules:

  • e-collectie – de elektronische versie van de verzameling van Slowaakse wetten met elektronisch ondertekende pdf-bestanden van bindende rechtshandelingen; het omvat ook een archief met een gecomprimeerd bestand van de verzameling van Slowaakse wetten sinds 1918
  • e-wetgeving – toegang tot alle fasen van het wetgevingsproces, vanaf de voorbereiding tot de bekendmaking in de verzameling van wetten
  • Slowaakse wetgevingsthesaurus – een lijst van juridische termen die in het Slowaaks recht worden gebruikt
  • EU-recht – zoeken naar en bladeren in de EU-wetgeving
  • uitvoeringsverordeningen – maatregelen die door ministeries en andere centrale overheidsinstanties worden vastgesteld
  • ministeriële collecties – collecties van bepaalde ministeries
  • De jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek en het Hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek
  • Vonnissen en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  • Arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Uitspraken van gewone Slowaakse rechtbanken
EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.