“Slov-Lex” - Sovākijas Republikas Tieslietu ministrijas uzturēts tiesību aktu un informatīvs portāls

“Slov-Lex” - Sovākijas Republikas Tieslietu ministrijas uzturēts tiesību aktu un informatīvs portāls

Izdrukāt šo lapu

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_mtlogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Apraksts

Šajā portālā speciālistiem un plašai sabiedrībai ir elektroniska veidā pieejami spēkā esošie likumi un visa būtiskā informācija par regulējumu. Portāls noder arī likumdevējiem.

Šajā portālā sabiedrība var arī iepazīties ar likumprojektiem un aktīvi iesaistīties likumdošanas procesā, izmantojot komentēšanas rīkus. Viena no galvenajām sistēmas priekšrocībām ir tiesību aktu versiju publicēšana. Līdz ar to lietotājiem ir vieglāk iepazīties ar dažādām izmaiņām un grozījumiem. Sistēma dod iespēju lietotājam aplūkot, izdrukāt vai citādi apstrādāt tiesību akta saturu tā secīgajās grozītajās versijās.

Tiesību akti

Portālam ir šādi moduļi:

  • E-krājums – Slovākijas Republikas Likumu krājuma elektroniskā versija ar elektroniski parakstītām tiesību aktu versijām PDF formātā (to saturs ir juridiski saistošs). Tajā ir arī arhīvs, proti, saspiests fails, kas satur Slovākijas Republikas Likumu krājumu kopš 1918. gada;
  • e-regulējums – šā moduļa galvenais uzdevums ir nodrošināt lietotājiem piekļuvi likumdošanas procesam visos tā posmos (no sagatavošanas līdz pat publicēšanai Slovākijas Republikas Likumu krājumā);
  • Slovākijas likumu tēzaurs – Slovākijas Republikas tiesību sistēmā izmantoto juridisko terminu vārdnīca;
  • ES tiesību akti - šajā modulī lietotāji var pārlūkot ES tiesību aktus un tajos veikt meklēšanu;
  • īstenošanas regulas – ministriju un citu centrālās valsts pārvaldes iestāžu veiktie pasākumi;
  • nozaru krājumi – atsevišķu ministriju dokumentu krājumi;
  • Slovākijas Republikas Konstitucionālās tiesas un Slovākijas Republikas Augstākās tiesas judikatūra;
  • Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieņemtie spriedumi un lēmumi;
  • Eiropas Savienības Tiesas lēmumi;
  • Slovākijas vispārējo tiesu lēmumi.
ES valstis

N-Lex piedāvā vienotu piekļuvi dažādo ES dalībvalstu tiesību aktu datubāzēm.

Izvēlieties vienu valsti no zemāk redzamā saraksta, lai meklētu tiesību aktus vai uzzinātu vairāk par tās tiesību sistēmu.
Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.