Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos Teisės aktų ir informacijos portalas „Slov-Lex“

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos Teisės aktų ir informacijos portalas „Slov-Lex“

Spausdinti šį puslapį

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_ellogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Aprašymas

Šiame portale specialistams ir plačiajai visuomenei suteikiama elektroninė prieiga prie taikomos teisės ir visos su teise susijusios svarbios informacijos. Be to, jame pateikiama veiksmingų teisėkūros priemonių teisės aktų leidėjams.

Portale visuomenei suteikiama galimybė susipažinti su pasiūlytais įstatymų projektais ir aktyviai dalyvauti teisėkūros procese naudojantis pastabų teikimo priemonėmis. Vis dėlto vienas iš didžiausių sistemos privalumų yra tai, kad joje skelbiamos įvairios teisės aktų redakcijos. Taip naudotojai gali lengvai susipažinti su įvairiais pakeitimais ir pataisomis. Be to, naudojantis šia sistema galima matyti ekrane ir spausdinti įstatymo ir vėlesnių jo redakcijų turinį arba kitaip juo naudotis.

Teisinės priemonės

Portalą sudaro toliau nurodyti moduliai.

  • E. rinkinys. Elektroninė Slovakijos Respublikos įstatymų rinkinio versija, į kurią įtrauktos elektroniniu būdu pasirašytos įstatymų PDF formato versijos, kurių turinys yra teisiškai privalomas. Įtrauktas ir archyvas, kuriame yra Slovakijos Respublikos įstatymų nuo 1918 m. rinkinys (suglaudinta rinkmena).
  • E. teisės aktai. Pirminė šio modulio funkcija yra suteikti naudotojams galimybę susipažinti su visais teisėkūros proceso etapais – nuo rengimo iki paskelbimo Slovakijos Respublikos įstatymų rinkinyje.
  • Slovakijos teisės tezauras. Teisinių terminų, naudojamų Slovakijos Respublikos teisės sistemoje, žodynas.
  • ES teisė. Naudotojams suteikiama galimybė ieškoti ES teisės aktų arba juose naršyti.
  • Įgyvendinimo potvarkiai. Priemonės, kurias priima ministerijos ir kitos centrinio viešojo administravimo įstaigos.
  • Įvairių padalinių rinkiniai. Tam tikrų ministerijų paskelbti rinkiniai.
  • Slovakijos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Slovakijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo praktika.
  • Europos Žmogaus Teisių Teismo priimti sprendimai.
  • Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai.
  • Slovakijos bendrųjų teismų sprendimai.
ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.