Slov-Lex – A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának jogalkotási és információs portálja

Slov-Lex – A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának jogalkotási és információs portálja

Oldal nyomtatása

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_mtlogo_slov-lex_sk.jpg

A szlovák webhely logója

Leírás

Ez a portál elektronikus hozzáférést biztosít a hatályos jogszabályokhoz és a jogszabályokkal kapcsolatos valamennyi fontos információhoz a szakemberek és a nagyközönség számára, továbbá hatékony jogalkotási eszközökkel látja el a törvényhozókat.

A portál az aktuális törvényjavaslatokba is betekintést enged, és lehetővé teszi, hogy az állampolgárok észrevételezési eszközök használatával aktív szerepet vállaljanak a jogalkotási folyamatban. A rendszer egyik legnagyobb előnye az, hogy közzéteszi a jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövegét. Ennek köszönhetően a felhasználók könnyen áttekinthetik a jogszabályok szövegét érintő számos változást és módosítást. Ez lehetővé teszi továbbá, hogy a felhasználók egy adott jogszabály tartalmát a jogszabály egymást követő módosításainak időpontjában hatályos formában megjelenítsék, kinyomtassák vagy más módon feldolgozzák.

Jogi eszközök

A portál moduljai:

  • Elektronikus jogszabálygyűjtemény – a Szlovák Köztársaság jogszabálygyűjteményének elektronikus változata, mely a jogszabályok elektronikusan aláírt, jogilag kötelező erejű PDF-változatát, valamint a Szlovák Köztársaság 1918 óta közzétett jogszabályait tömörített formában tartalmazó archívumot foglalja magában
  • E-jogalkotás – ennek a modulnak az elsődleges szerepe az, hogy hozzáférést adjon a felhasználóknak a jogalkotási folyamat valamennyi szakaszához, az előkészítéstől kezdve egészen a Szlovák Köztársaság jogszabálygyűjteményében való kihirdetésig
  • Szlovák jogi tezaurusz – a Szlovák Köztársaság jogrendszerében használt jogi terminusok szótára
  • EU-jog – keresési és böngészési lehetőség az uniós jogszabályok körében
  • Végrehajtási rendelkezések – minisztériumok és más központi közigazgatási hatóságok által kibocsátott intézkedések
  • Minisztériumi gyűjtemények – egyes minisztériumok által kibocsátott jogszabálygyűjtemények
  • A Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának és a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának ítélkezési gyakorlata
  • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei és határozatai
  • Az Európai Unió Bíróságának határozatai
  • A szlovák törvényszékek határozatai
Uniós országok

Az N-Lex segítségével egy helyen lehet hozzáférni az EU-országok nemzeti joganyagát tartalmazó adattárakhoz.

Ha Ön keresni szeretne valamelyik uniós tagország joganyagában, vagy tájékozódni szeretne annak jogrendszeréről, válassza ki a kérdéses országot az alábbi listáról.
Nem uniós országok

Az N-Lex linkekkel és ismertetőkkel szolgál a nem uniós országok webhelyeihez.