Slov-Lex – Tairseach Reachtaíochta agus Faisnéise Aireacht Dlí agus Cirt Phoblacht na Slóvaice

Slov-Lex – Tairseach Reachtaíochta agus Faisnéise Aireacht Dlí agus Cirt Phoblacht na Slóvaice

Priontáil an leathanach seo

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_ellogo_slov-lex_sk.jpg

Lógó shuíomh gréasáin na Slóvaice

Cur síos

Leis an tairseach seo is féidir le gairmithe dlí agus an pobal i gcoitinne rochtain leictreonach a fháil ar an dlí atá i bhfeidhm agus ar an eolas ábhartha go léir atá ann maidir leis an dlí. Is féidir le reachtóirí teacht ar uirlisí éifeachtacha reachtacha freisin.

Tugann an tairseach deis don phobal eolas a chur ar na billí reachtacha atá á bplé agus páirt ghníomhach a ghlacadh sa bpróiseas reachtóireachta trí leas a bhaint as uirlisí tráchtaireachta na tairsí. Ar cheann de na buntáistí is mó atá ag an gcóras, tá go bhfoilsítear na leaganacha éagsúla de na hachtanna dlí. Fágann sin gur féidir le húsáideoirí eolas a chur ar na hathruithe agus na leasuithe éagsúla a rinneadh ar phíosa reachtaíochta. Fágann an córas seo freisin gur féidir le duine inneachar achta sna foirmeacha éagsúla leasaithe de a fheiceáil ar an scáileán, a phriontáil nó a phróiseáil.

Ionstraimí dlí

Seo a leanas na codanna atá sa tairseach:

  • Bailiúchán leictreonach – leagan leictreonach de Chorpas Dlí Phoblacht na Slóvaice ina bhfuil leaganacha PDF de na hachtanna dlí a bhfuil síniú leictreonach ag dul leo; tá cartlann ann freisin ina bhfuil comhad comhdhlúite de Chorpas Dlí Phoblacht na Slóvaice ón mbliain 1918 go dtí an lá inniu
  • Reachtaíocht leictreonach – is é is príomhfheidhm leis an gcuid seo den tairseach rochtain ar an bpróiseas reachtóireachta a thabhairt d’úsáideoirí feadh na gcéimeanna uile den phróiseas, ó ullmhú an bhille go foilsiú an achta i gCorpas Dlí Phoblacht na Slóvaice
  • Teasáras Dlí na Slóvaice – foclóir de théarmaí dlí a úsáidtear i gcóras dlí Phoblacht na Slóvaice
  • Dlí AE – áis lenar féidir le húsáideoirí reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chuardach nó a bhrabhsáil
  • Rialacháin cur chun feidhme – bearta a achtaíodh sna haireachtaí agus i lároifigí eile den chóras riaracháin phoiblí
  • Bailiúcháin de réir Roinne – bailiúcháin a d’eisigh aireachtaí áirithe
  • Cásdlí Chúirt Bhunreachtúil Phoblacht na Slóvaice agus Chúirt Uachtarach Phoblacht na Slóvaice
  • Breithiúnais agus cinntí a thug an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine
  • Cinntí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
  • Cinntí chúirteanna ginearálta na Slóvaice
Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.