Slov-Lex – Slovakian oikeusministeriön tieto- ja lainsäädäntöportaali

Slov-Lex – Slovakian oikeusministeriön tieto- ja lainsäädäntöportaali

Tulosta tämä sivu

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_ellogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Kuvaus

Portaali tarjoaa alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle sähköisen pääsyn sovellettavaan lainsäädäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. Lisäksi se antaa lainsäätäjien käyttöön tehokkaita lainsäädäntövälineitä.

Yleisö voi tutustua portaalissa lakiesityksiin ja osallistua aktiivisesti lainsäädäntöprosessiin kommentoimalla esityksiä. Yksi suurimmista eduista on se, että portaalissa julkaistaan lainsäädäntötoimien eri versiot. Näin käyttäjät voivat helposti tutustua kaikkiin säädöksiin tehtyihin muutoksiin. Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden tutustua sähköisessä muodossa lainsäädäntötoimeen ja sen eri versioihin sekä tulostaa tai muutoin käsitellä niiden sisältöä.

Säädökset

Portaali kattaa seuraavat osiot:

  • Sähköinen lakikokoelma – Slovakian lakikokoelman sähköinen versio (sähköisesti allekirjoitetut säädösten PDF-versiot, joiden sisältö on oikeudellisesti sitova). Lakikokoelmaan kuuluu myös arkisto, jossa on Slovakian lakikokoelma vuodesta 1918 lähtien (pakattuna tiedostona).
  • Sähköinen lainsäädäntö – Käyttäjät voivat tutustua lainsäädäntömenettelyn kaikkiin vaiheisiin ehdotusten valmistelusta lopullisten säädösten julkaisemiseen Slovakian lakikokoelmassa.
  • Slovakian lainsäädännön tesaurus – Slovakian oikeusjärjestelmässä käytettyjen oikeudellisten termien sanasto.
  • EU:n lainsäädäntö – Toiminnossa voi hakea tai selata erityyppistä EU:n lainsäädäntöä.
  • Täytäntöönpanoasetukset – Ministeriöiden ja muiden julkishallinnon virastojen säätämät toimenpiteet.
  • Eri hallinnonalojen kokoelmat – Eräiden ministeriöiden asiakirjakokoelmat.
  • Slovakian perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö.
  • Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja päätökset.
  • Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot.
  • Slovakian yleisten tuomioistuinten tuomiot.
EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.