Slov-Lex – Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi õigusteabeportaal

Slov-Lex – Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi õigusteabeportaal

Prindi see leht

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_mtlogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Kirjeldus

Portaal on mõeldud kasutamiseks nii juristidele kui ka tavakodanikele ning see sisaldab kehtivate õigusaktide tekste ning nendega seotud teavet elektroonilisel kujul. Seadusandjate jaoks on portaal ka oluline õigusalane töövahend.

Üldsusel on võimalik end portaali kaudu kursis hoida uute seaduseelnõudega ning võtta aktiivselt osa õigusloomeprotsessist, kasutades võimalust esitada eelnõude kohta märkusi. Portaali üks suurimaid eeliseid on õigusaktide koondversioonide avaldamine. Tänu sellele saavad kasutajad kiiresti ülevaate õigusakti eri versioonidesse tehtud muudatustest ja parandustest. Peale selle võimaldab süsteem kuvada, printida ja töödelda õigusakti teksti selle järjestikustes muudetud versioonides.

Õigusaktid

Portaal koosneb järgmistest osadest:

  • e-Kogu – Slovaki Vabariigi õigusaktide kogu elektrooniline versioon, mis sisaldab õigusaktide digiallkirjastatud ja õigusjõuga tekste PDF-vormingus. Kokkupakitud failina on kättesaadav ka Slovaki Vabariigi õigusaktide kogu arhiiv alates aastast 1918
  • e-Õigusaktid – võimaldab kasutajatel tutvuda õigusloomeprotsessi eri etappidega alates eelnõu ettevalmistamisest kuni õigusakti avaldamiseni Slovaki Vabariigi õigusaktide kogus
  • Slovaki keele õigussõnastik – Slovaki Vabariigi õigussüsteemis kasutatavate õigusterminite sõnastik
  • ELi õigus – võimaldab kasutajatel otsida ja sirvida ELi õigusakte
  • Rakendusmäärused – sisaldab ministeeriumide ja muude ametiasutuste välja antud akte
  • Valdkondlikud kogud – konkreetsete ministeeriumide aktide kogud
  • Slovaki Vabariigi Konstitutsioonikohtu ja Slovaki Vabariigi Ülemkohtu kohtulahendid
  • Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendid ja otsused
  • Euroopa Liidu Kohtu otsused
  • Slovaki Vabariigi üldkohtute otsused
ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.