Slov-Lex – Lovgivnings- og informationsportal fra det slovakiske justitsministerium

Slov-Lex – Lovgivnings- og informationsportal fra det slovakiske justitsministerium

Print siden

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_mtlogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Beskrivelse

Denne portal giver erhvervsdrivende og den brede offentlighed elektronisk adgang til gældende love og al relevant information om lovgivningen. Den er også et effektivt værktøj for beslutningstagere.

Portalen giver også offentligheden mulighed for at informere sig om lovforslag og involvere sig aktivt i beslutningsprocessen ved hjælp af værktøjerne til at komme med bemærkninger. En af de største fordele ved systemet er dog offentliggørelsen af forskellige versioner af retsakter, hvilket giver brugeren mulighed for at se alle ændringer. Systemet give desuden brugeren mulighed for at se, udskrive eller på anden måde behandle indholdet er en retsakt i de efterfølgende ændrede versioner.

De retlige instrumenter

Portalen består af følgende moduler:

  • e-Samling – en elektronisk udgave af Slovakiets lovsamling med elektronisk undertegnede PDF-udgaver af retsakter med juridisk bindende indhold. Samlingen har også et arkiv med en komprimeret fil med Slovakiets lovsamling siden 1918.
  • e-Lovgivning – hvis primære funktion er at give brugerne adgang til lovgivningsprocessen i alle faser fra forberedelse til offentliggørelse i Slovakiets lovsamling.
  • Slovakiets lovgivningstesaurus– en ordbog over juridiske termer, som anvendes i det slovakiske retssystem.
  • EU-lovgivning – giver brugerne mulighed for at søge eller browse efter EU-lovgivning.
  • Gennemførelsesforordninger – indeholder foranstaltninger gennemført af ministerier og andre centrale myndigheder
  • Ministeriesamlinger – samlinger udstedt af udvalgte ministerier
  • Retspraksis fra Slovakiets forfatningsdomstol og højesteret
  • Domme og afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  • Afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol
  • Afgørelser fra Slovakiets almindelige domstole
EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.