Slov-Lex – Právní a informační portál Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky

Slov-Lex – Právní a informační portál Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky

Vytisknout tuto stránku

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_ellogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Popis

Na tomto portálu získá odborná i široká veřejnost online přístup k platnému právu a veškerým informacím ohledně právních předpisů. Tvůrcům právních předpisů pak nabízí účinné legislativní nástroje.

Na portálu máte také možnost seznámit se s návrhy zákonů a sami se zapojit do tvorby právních předpisů pomocí nástroje na vkládání připomínek a komentářů do diskuse. Jedním z největších přínosů portálu je však zveřejňování znění právních novel. To uživatelům umožňuje se snadno seznámit s řadou změn v předpisech i s nejnovějším zněním. Máte zde možnost si předpisy spolu se změnami zobrazit, vytisknout nebo jinak zpracovávat obsah právního předpisu.

Právní nástroje

Na portálu najdete tyto moduly:

  • e-Zbierka: jde o elektronickou sbírku zákonů Slovenské republiky, která obsahuje elektronicky podepsané verze právních aktů s právně závazným obsahem (ve formátu pdf) a dále archiv s komprimovaným vydáním slovenské sbírky zákonů od roku 1918
  • e-Legislatíva: jejím primárním účelem je poskytovat uživatelům přístup k jednotlivým fázím legislativního postupu, od přípravy právních předpisů po jejich zveřejnění ve sbírce zákonů Slovenské republiky
  • Tezaurus slovenského práva: slovník právních pojmů používaných v právním řádu Slovenské republiky
  • Právo EU: nabízí uživatelům možnost vyhledávání v legislativě EU
  • Vykonávací předpisy: nabízí přístup k opatřením přijatým ministerstvy a dalšími ústředními orgány veřejné správy
  • Rezortní sbírky: sbírky předpisů vydané vybranými ministerstvy
  • Soudní rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky a Vrchního soudu Slovenské republiky
  • Rozsudky a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
  • Rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie
  • Rozhodnutí slovenských všeobecných soudů
Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.