Portalul legislativ din România

Portalul legislativ din România

Tipăreşte pagina

Descriere

Portalul legislativ a fost creat în cadrul proiectului N-Lex, cofinanțat prin programul operațional pentru dezvoltarea capacității administrative al Fondului Social European.

Obiectivele sale sunt:

 • îmbunătățirea serviciilor care oferă publicului acces la legislație
 • alinierea normelor naționale la cele ale UE. 

Sistemul este gestionat de Ministerul Justiției și le permite utilizatorilor:

 • să aibă acces la peste 150 000 de acte de reglementare (din 1989 până în prezent, precum și la o serie de acte relevante aterioare)
 • să utilizeze opțiunea de căutare avansată după mai multe criterii: tip de act, număr, an, data adoptării, data publicării, tipul de publicație, autor
 • să restrângă rezultatele căutării pe baza unor criterii, cum ar fi un termen specific (sau toți termenii specifici) în titlu sau în corpul unui document legislativ
 • să afișeze rezultatele căutării și să le sorteze după relevanță
 • să aibă acces la toate modificările legislative
 • să vizualizeze modificările la actele de reglementare
 • să vizualizeze conținutul actelor de reglementare și să determine dacă acestea sunt încă în vigoare
 • să aibă acces la versiunile consolidate ale actelor de reglementare la datele indicate de către utilizator.

Baza de date este actualizată zilnic, în conformitate cu modificările legislative.

Categorii de acte normative

Cadrul juridic din România include următoarele categorii de acte normative:

 • Constituția reprezintă legea supremă în România. Aceasta reglementează structura României ca stat național, unitar și indivizibil, raporturile dintre puterea executivă, legislativă și judecătorească, precum și dintre organismele Statului, cetățeni și persoanele juridice.
 • legile constituționale emană de la puterea constituantă – adică de la adunarea constituantă care a fost aleasă și convocată în acest scop.
 • legile organice reglementează domeniile de importanță majoră pentru Stat, cum ar fi frontierele țării, cetățenia română, stema țării și sigiliul statului, regimul juridic al proprietății și al moștenirii, organizarea și desfășurarea referendumului; infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi, drepturile persoanelor vătămate de o autoritate publică, apărarea țării, organizarea organismelor guvernamentale, partidele politice.
 • legile ordinare reglementează toate celelalte domenii care nu sunt acoperite de legea organică. O lege ordinară nu poate amenda sau modifica o normă superioară, cum ar fi o lege organică sau Constituția.
 • în cazuri speciale (vacanță parlamentară) anumite domenii, stabilite de Parlament, pot fi reglementate, pe baza delegării legislative, prin ordonanțe ale Guvernului. Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale  de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. În situații de urgență, Guvernul poate emite ordonanțe de urgență în orice domeniu, dacă se consideră necesar.
 • hotărârile Guvernului stabilesc modul în care legile vor fi efectiv puse în aplicare sau alte aspecte organizatorice privind implementarea acestora.
 • acte normative emise de administrația publică centrală (ordine și instrucțiuni) se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului.
 • acte ale autorităților administrative autonome
 • acte normative emise de autoritățile administrației publice locale (Consiliul Județean, Consiliul Local, Consiliul General al Municipiului București) reglementează domenii care intră în aria de competență a autorităților administrației publice locale.
Țări din UE

N-Lex oferă un punct unic de acces la bazele de date legislative naționale ale țărilor din UE.

Alegeți o țară pentru a căuta acte juridice sau pentru a afla mai multe despre sistemul său juridic.
Țări din afara UE

N-Lex oferă linkuri către site-urile țărilor din afara UE.