Romanian lainsäädäntöportaali

Romanian lainsäädäntöportaali

Tulosta tämä sivu

Kuvaus

Romanian lainsäädäntöportaali kehitettiin osana N-Lex-hanketta. Kehitystyö rahoitettiin osin Euroopan sosiaalirahaston hallinnollisten valmiuksien kehittämisen toimintaohjelmasta.

Lainsäädäntöportaalin tarkoituksena on

 • parantaa julkisiin säädöstietokantoihin liittyviä palveluja
 • yhdenmukaistaa kansalliset standardit EU-standardien kanssa. 

Portaalia ylläpitää Romanian oikeusministeriö, ja saatavilla on mm. seuraavat palvelut:

 • yli 150 000 säädöksen tietokanta (vuodesta 1989 nykyhetkeen, lisäksi tärkeimmät säädökset vuotta 1989 edeltävältä ajalta)
 • kehittyneet hakutoiminnot: hakuja voi tehdä mm. säädöstyypin, asiakirjan numeron, vuoden, antamispäivän, julkaisupäivän, julkaisutyypin ja tekijän mukaan
 • hakutulosten rajaus eri kriteerien perusteella: asiakirjoista voi hakea esim. tiettyä sanaa tai sanoja joko otsikosta tai säädöstekstistä
 • hakutulosten tarkastelu ja esittäminen tärkeysjärjestyksessä
 • lainsäädännöllisten muutosten tarkastelumahdollisuus
 • säädösversioiden tarkastelumahdollisuus
 • säädösten sisältöön tutustuminen ja niiden voimassaolon varmistaminen
 • säädösten konsolidoitujen versioiden hakeminen ja tarkasteleminen käyttäjän määrittämien päivämäärien pohjalta.

Tietokantaa päivitetään jatkuvasti lainsäädännön muutosten mukaisesti.

Säädökset

Romanian oikeuskehys käsittää seuraavat oikeudelliset välineet:

 • Perustuslaki on Romanian ylin laki. Siinä säädetään Romanian rakenteesta yhtenäisenä ja jakamattomana kansallisvaltiona, toimeenpano-, lainsäädäntö- ja lainvalvontaelinten välisistä suhteista sekä valtion laitosten, kansalaisten ja oikeushenkilöiden välisistä suhteista.
 • Valtiosäännön antaa tätä tarkoitusta varten erityisesti valittu ja kokoontunut perustuslakia säätävä kokous.
 • Perustuslakia täydentävässä lainsäädännössä säädetään valtion kannalta tärkeistä asioista kuten valtion rajoista, Romanian kansalaisuudesta, valtion vaakunasta ja sinetistä, omistamista ja perimystä koskevista oikeudellisista järjestelyistä, kansanäänestysten järjestämisestä, rikoksista, seuraamuksista ja niiden täytäntöönpanosta, ylimmän tuomarineuvoston (Consiliul Superior al Magistraturii), tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja tilintarkastustuomioistuimen organisaatiosta ja toiminnasta, valtion viranomaisten vuoksi vahinkoa kärsineiden henkilöiden oikeuksista, maanpuolustuksesta, hallituselinten organisoinnista sekä poliittisista puolueista.
 • Yleisessä lainsäädännössä säädetään kaikista muista aloista, joista ei säädetä perustuslakia täydentävässä lainsäädännössä. Yleisellä lainsäädännöllä ei voida tarkistaa tai muuttaa korkeamman tason lakia, kuten perustuslakia tai sitä täydentävää lakia.
 • Erityistapauksissa (parlamentin istuntotaukojen aikana) tiettyjä aloja, jotka parlamentti määrittelee, voidaan säädösvallan siirron nojalla säännellä hallituksen määräyksillä. Nämä määräykset annetaan erityisen valtuuttamislain perusteella siinä vahvistettujen rajoitusten ja edellytysten rajoissa. Hätätilanteissa hallitus voi antaa poikkeusmääräyksiä kaikilla aloilla katsoessaan tämän tarpeelliseksi.
 • Hallituksen päätöksissä säädetään lakien tehokkaasta täytäntöönpanosta tai muista täytäntöönpanoon liittyvistä järjestelynäkökohdista.
 • Keskushallinnon säädöksiä (määräyksiä tai ohjeita) annetaan ainoastaan lakien, päätösten sekä hallitusten määräysten ja päätösten perusteella ja niiden panemiseksi täytäntöön.
 • Riippumattomien hallintoviranomaisten säädökset.
 • Paikallishallinnon viranomaisten (maakuntaneuvoston, paikallisneuvoston, Bukarestin kaupungin yleisneuvoston) antamissa säädöksissä säädetään asianomaisten paikallishallinnon viranomaisten toimivaltaan kuuluvista asioista.
EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.