Rumunský legislativní internetový portál

Rumunský legislativní internetový portál

Vytisknout tuto stránku

Popis

Legislativní internetový portál vznikl jako součást projektu N-Lex, který je spolufinancován z operativního programu pro rozvoj administrativní kapacity, jenž spadá pod Evropský sociální fond.

Účelem portálu je:

 • modernizovat služby poskytující veřejnosti přístup k příslušným právním předpisům,
 • sjednotit vnitrostátní a celoevropské normy. 

Portál je spravován rumunským ministerstvem spravedlnosti a kromě jiného umožňuje:

 • přístup k více než 150 000 právním aktům (vydaným od roku 1989 až do současnosti a dále příslušným právním předpisům z období před rokem 1989)
 • pokročilé vyhledávání na základě vícero kritérií: typ právního aktu, jeho číslo, rok, datum vydání, datum zveřejnění, typ zveřejnění, autor
 • zúžení výsledků vyhledávání pomocí dalších kritérií, jako je specifický termín (popř. všechny specifické termíny) v názvu nebo textu legislativního dokumentu
 • zobrazování výsledků vyhledávání a jejich třídění podle relevance
 • přístup ke všem legislativním změnám
 • zobrazení změn právních předpisů
 • zobrazení obsahu právních předpisů a informace o jejich platnosti
 • přístup ke konsolidovaným zněním právních předpisů podle dat specifikovaných uživatelem.

Tato databáze se aktualizuje každý den, v souladu s legislativními změnami.

Právní akty

Součástí rumunského právního rámce jsou následující právní nástroje:

 • Rumunským předpisem nejvyšší právní síly  je ústava. Ta upravuje strukturu Rumunska jako národního, jednotného a nedělitelného státu, vztahy mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí a mezi státními orgány, občany a právnickými osobami.
 • Ústavní právo vydává ústavní moc – jinými slovy ústavodárné shromáždění, které bylo zvoleno a zasedá za tímto účelem.
 • Institucionální právo upravuje oblasti, které jsou pro stát velmi důležité, jako jsou státní hranice, občanství, státní znak, právní předpisy týkající se vlastnictví a dědictví, organizace referend, trestné činy, rozsudky a jejich výkon, organizace a fungování Vrchní rady soudců a státních zástupců, soudů, státních zastupitelství a účetních dvorů, práva osob poškozených veřejným orgánem, národní obrana, organizace vládních subjektů, politické strany.
 • Obecné právo upravuje všechny ostatní oblasti, na které se nevztahuje institucionální právo. Obecný zákon nemůže doplňovat ani upravovat normu vyšší právní síly, například institucionální zákon nebo ústavu.
 • Ve zvláštních případech (parlamentní prázdniny) mohou být některé oblasti určené parlamentem na základě přenesené pravomoci upravovány nařízeními vlády. Tato nařízení jsou vydávána na základě zvláštních aktů o přenesení pravomoci, a to v rámci a za podmínek v nich stanovených. V naléhavých situacích může vláda v případě nutnosti vydávat mimořádná nařízení v jakékoliv oblasti.
 • Rozhodnutí vlády stanoví způsob účinného provádění zákonů a další organizační aspekty jejich provádění.
 • Legislativní akty vydané ústředními státními orgány (vyhlášky a pokyny) se vydávají pouze na základě právních předpisů a za účelem provádění právních předpisů a rozhodnutí a nařízení vlády.
 • Akty vydané autonomními správními orgány.
 • Akty vydané místními orgány státní správy (župní rada, obecní rada, Rada hlavního města Bukurešti) upravují oblasti působnosti orgánů místní samosprávy.
Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.