Diário da República

Diário da República

Tulosta tämä sivu

/multisite/n-lex-migration/file/logodreptjpg_itlogo_dre.pt_.jpg

The logo of the national legislative website of Portugal

Kuvaus

Diário da República on Portugalin perustuslain 119 §:n mukaan maan virallinen lehti.

Diário da Repúblican sähköisellä versiolla on 1.7.2006 lähtien ollut täysi todistusvoima, ja säädös saa täydet oikeusvaikutukset sen jälkeen kun se on julkaistu virallisen lehden sähköisessä versiossa (ks. lain nro 74/11.11.1998 1 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on muutettuna ja uudelleenjulkaistuna lailla nro 43/11.7.2014).

Diário da Repúblicaa julkaistaan vain sähköisenä versiona verkkosivustolla https://dre.pt/. Verkkosivustoa pitää yllä ja saatavilla kansallinen rahapaja, joka vastaa siitä, että yleisöllä on vapaa pääsy sivuston kaikkeen sisältöön ja kaikkiin toimintoihin (ks. asetus nro 83/2016).

Sisältö ja toiminnot

Diário da Repúblican verkkosivustolla on muuan muassa seuraavat sisällöt ja toiminnot:

● Säädöstekstit, jotka on julkaistava Diário da Repúblicassa perustuslain  ja lain nro 74/11.11.1998 mukaan. Verkkosivustolla https://dre.pt/ on saatavilla säädöksiä seuraavasti: Diário da Repúblican 1. sarjassa julkaistut säädökset vuodesta 1910, 2. sarjassa julkaistut säädökset vuodesta 1980 ja lakkautetussa 3. sarjassa julkaistut yhteisölait vuodesta 1943 vuoden 2006 kesäkuun loppuun.

● Asetusten ja määräysten yleiskieliset yhteenvedot portugaliksi ja englanniksi.

● Ajantasaistettu hakukone, jolla voi etsiä konsolidoituja säädöksiä. Näillä säädösteksteillä, jotka on informaatiotarkoituksessa yhdistelty voimassaolevasta Portugalin lainsäädännöstä, ei ole oikeusvaikutuksia. Tähän mennessä jo 1 030 säädöstä on konsolidoitu.

● Portugalin kuningaskunta-ajan säädösrekisteri, joka kattaa vuodet 1603–1910 ja joka on saatavilla parlamentin verkkopalvelun kautta.

● Oikeusalan sanaston käännöskone.

Diário da Repúblicassa julkaistavia säädöksiä koskeva hakukone, joka toimii asiasanoilla.

Oikeustieto, jonka ministerineuvoston puheenjohtajiston DIGEST-ryhmä on käynyt läpi ja järjestänyt johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.

● Säädöstietokannan täydentämiseksi linkki alakohtaisiin, varsinkin oikeuskäytäntöä sisältäviin tietokantoihin: https://dre.pt/emissores-jurisprudencia, http://www.dgsi.pt/, https://dre.pt/tribunais-superiores, yhteisölainsäädäntö ja hallinnolliset suuntaviivat.

● Linkit muiden EU-maiden virallisten lehtien verkkosivustoihin https://dre.pt/forum-dos-jornais-oficiais-da-uniao-europeia. Diário da República on kesäkuussa 2000 toimintansa aloittaneen Euroopan virallisten lehtien foorumin (https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/OPOCE/ojf/Information/prod/html/index.htm) perustajajäsen (https://dre.pt/historia-e-objetivos).

● Linkki portugalinkielisten maiden virallisten lehtien foorumin verkkosivustolle. Diário da República on tämän syyskuussa 2004 toimintansa aloittaneen foorumin perustajajäsen.

Tietokannan käyttövälineet henkilöille, joilla on erityistarpeita.

● Kaikkia julkisen sektorin verkkosivustoja koskeva luettelo sekä sellaisia säädöstyyppejä koskevat erityistiedotteet, joista tiedottaminen on pakollista.

● Muut julkaistavat säädökset sekä kansallisen rahapajan muut julkaisut.

Säädösten julkaiseminen Diário da Repúblicassa lain mukaan

● Virallinen lehti, Diário da República, koostuu 1. ja 2. sarjasta. Asiasta säädetään kahdessa laissa: Lain nro 43/2014 3 §:n 1 momentti koskee virallisessa lehdessä julkaistavien säädösten yksilöintiä, muotoa ja julkaisua. Asetuksen nro 83/2016 5 §:n 1 momentissa nimetään julkishallinnon palveluyksikkö, joka vastaa siitä, että yleisöllä on vapaa pääsy viralliseen lehteen.

● Portugalin perustuslain 119 §:n 1 momentissa ja lain nro 43/2014 3 §:n 2 momentissa ja 8 §:n 1 momentissa säädetään siitä, minkä tyyppiset säädökset on julkaistava virallisen lehden 1. sarjassa.

● Se, minkä tyyppiset viralliset oikeudelliset tiedonannot ja tuomioistuinten tuomiot on julkaistava virallisen lehden 1. sarjassa, puolestaan määritetään lain nro 43/2014 3 §:n 2 momentin h ja i alakohdassa sekä perustuslain 119 §:n 1 momentin g alakohdassa.

Diário da Repúblican 1. sarjan URL-osoite on https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/calendar/normal/I.

Eurooppalainen lainsäädäntötunnus (ELI) on 2.1.1991 lähtien annettu kaikille Diário da Repúblican 1. sarjassa julkaistuille säädöksille.

● Se, minkä tyyppiset hallituksen viralliset tiedonannot, viralliset oikeudelliset tiedonannot ja tuomioistuinten tuomiot on julkaistava virallisen lehden 2. sarjassa, määritetään lain nro 43/2014 3 §:n 3 momentissa, asetuksen 83/2016 5 §:n 2 momentissa sekä lainsäädäntömääräyksen nro 15/2016 (säädösten julkaisemista Diário da Repúblicassa koskeva määräys) 6 §:n 2 momentissa, 7 § 1 momentissa, 10 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentin a alakohdassa ja 2 §:n b alakohdassa.

Diário da Repúblican 2. sarjan URL-osoite on https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/calendar/normal/II.

● Jos säädöstä ei julkaista virallisessa lehdessä, sillä ei ole oikeusvaikutuksia (perustuslain 119 §:n 2 ja 3 momentti ja hallintomenettelylain 158 §:n 2 momentti).

Keskeiset säädökset, joilla on ELI-tunnus (2.1.1991 lähtien)

 

● Portugalin tasavallan perustuslaki

väestörekisterilaki

hallintomenettelylaki

hallintolainkäyttölaki

laki oikeudenkäynnistä siviiliasioissa

laki verotusmenettelystä ja oikeudenkäynnistä veroasioissa

yhteisöverolaki

pakkolunastuslaki

laki teollisoikeuksista

laki maksukyvyttömyydestä ja yrityssaneerauksesta

työlaki

laki menettelyistä työasioissa

notaarilaki

rikoslaki

henkilöverolaki

laki julkisista hankinnoista

arvopaperilaki

hallinto- ja verotuomioistuinlaki

Keskeiset konsolidoidut säädökset, joilla ei ole ELI-tunnusta (koska alkuperäinen säädös julkaistiin ennen 2.1.1991)

laki mainonnasta

siviililaki

liikeyrityslaki

laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

laki tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista

maarekisterilaki

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.