Sistemul juridic polonez

Sistemul juridic polonez

Tipăreşte pagina
Internetowy System Aktóv Prawnych

Descriere

Baza juridică de date on-line (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) poate fi accesată pe pagina de internet a Sejm (Camera inferioară a Parlamentului Poloniei). Conţine actele juridice, actualizate periodic, publicate în Jurnalul Oficial (Dziennik Ustaw) sau în Monitor (Monitor Polski), alături de notele bibliografice. În baza de date ISAP nu figurează documente ale administraţiei publice locale sau care ţin de dreptul intern. Începând de la 1 ianuarie 2012, Jurnalul Oficial şi Monitorul sunt disponibile în versiune electronică.

Actele legislative, atât cele promulgate, cât şi versiunile consolidate, sunt publicate în baza de date ISAP în format PDF. În Polonia sunt recunoscute ca oficiale numai actele juridice publicate în Jurnalul Oficial sau în Monitor. De aceea, versiunile electronice ale actelor juridice figurează în baza de date numai cu titlu informativ. Aceste publicaţii nu constituie o sursă legitimă de drept în Polonia.

Acte juridice

Sursele de drept polonez se împart în două categorii: drept cu caracter obligatoriu universal şi drept intern.

 • Dreptul cu caracter obligatoriu universal include:
  • Constituţia din 2 aprilie 1997 – legea supremă în Polonia (versiunea în limba engleză poate fi consultată pe site-ul Sejm)
  • acordurile internaţionale ratificate
  • actele cu putere de lege (ustawa) adoptate de Sejm, o sursă fundamentală de drept polonez
  • regulamente (rozporządzenie) – acte executive adoptate de organele autorizate prin lege (preşedintele, prim-ministrul, Consiliul de miniştri, miniştrii şi Consiliul naţional al telecomunicaţiilor)
  • dispoziţiile normative locale, emise de administraţiile locale conform prevederilor legale şi aplicabile numai pe teritoriul lor de competenţă.
 • Actele care ţin de dreptul intern, de exemplu hotărârile Consiliului de miniştri (uchwała Rady Ministrów), ordonanţele prezidenţiale (zarządzenie Prezydenta) şi ordinele primului-ministru (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) au caracter obligatoriu doar pentru unităţile organizaţionale subordonate autorităţii emitente.
Țări din UE

N-Lex oferă un punct unic de acces la bazele de date legislative naționale ale țărilor din UE.

Alegeți o țară pentru a căuta acte juridice sau pentru a afla mai multe despre sistemul său juridic.
Țări din afara UE

N-Lex oferă linkuri către site-urile țărilor din afara UE.