De Poolse wetgeving

De Poolse wetgeving

Deze pagina afdrukken
Internetowy System Aktóv Prawnych

Omschrijving

De online wetgevingsdatabase (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) is te bereiken via de website van de Sejm (het Poolse parlement). De database bevat regelmatig bijgewerkte wetteksten die in het Poolse staatsblad (Dziennik Ustaw) of in de Poolse Monitor (Monitor Polski) zijn verschenen, samen met de bibliografische gegevens. ISAP bevat echter geen gemeentelijke wetgeving of interne regelgeving. Sinds 1 januari 2012 zijn het staatsblad en de Poolse Monitor ook elektronisch beschikbaar.

De wettteksten – zowel in hun oorspronkelijk afgekondigde als geconsolideerde versie, zitten in ISAP als pdf-bestanden. Alleen besluiten die in het staatsblad of de Poolse Monitor zijn verschenen, hebben in Polen kracht van wet. De elektronische versies van wetgeving uit de database dienen derhalve louter ter informatie. Die publicaties zijn dus in Polen geen legitieme rechtsbron.

Wet- en regelgeving

Er zijn twee categorieën Pools recht, namelijk de algemeen bindende wetgeving en de interne wetgeving.

 • Onder de algemeen bindende wetgeving vallen:
  • de Grondwet van 2 april 1997, de belangrijkste wet van Polen (op de website van de Sejm is ook een Engelse vertaling van de Grondwet te vinden
  • geratificeerde internationale overeenkomsten
  • besluiten (ustawa) – een fundamentele bron van het Poolse recht, goedgekeurd door de Sejm
  • verordeningen (rozporządzenie) – uitvoeringsbesluiten die zijn goedgekeurd door bij wet gemachtigde autoriteiten (president, minister-president, raad van ministers, ministers of nationale omroepraad)
  • gemeentelijke wetgeving: besluiten van de gemeentelijk overheid voorzover gemachtigd door en binnen de grenzen van de wet; alleen bindend op het grondgebied onder de jurisdictie van de gemeentelijke overheid
 • Interne regelgeving, bijv. besluiten van de raad van ministers (uchwała Rady Ministrów), van de president (zarządzenie Prezydenta), van de minister-president (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów): besluiten van interne aard; deze zijn alleen bindend voor de organisaties die onder de bevoegde autoriteit vallen.
EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.