Polijas juridiskā sistēma

Polijas juridiskā sistēma

Izdrukāt šo lapu
Internetowy System Aktóv Prawnych

Apraksts

The Polijas Parlamenta apakšpalātas tīmekļa vietnē ir pieejama tiesību aktu datubāze internetā Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP). Tajā atradīsit regulāri atjaunotus tiesību aktu tekstus, kas publicēti vai nu Polijas Republikas likumu oficiālajā laikrakstā (Dziennik Ustaw), vai Polijas laikrakstā “Monitor Polski”, kopā ar to bibliografiskajām norādēm. Datubāzē ISAP tomēr nav ne pašvaldību tiesību aktu, ne iekšējo tiesību aktu. Kopš 2012. gada 1. janvāra ir pieejama Polijas oficiālā laikraksta un laikraksta “Monitor Polski” elektroniskā versija.

izsludināto, tā konsolidēto tiesību aktu tekstus datubāzē ISAP publicē PDF formātā. Polijā likumisks tiesību avots ir vienīgi tie tiesību akti, kas publicēti Polijas oficiālajā laikrakstā vai laikrakstā “Monitor Polski”. Tādēļ datubāzē pieejamās tiesību aktu elektroniskās versijas uzskata vienīgi par informatīvu materiālu. Minētās publikācijas nav likumisks tiesību avots Polijā.

Tiesību instrumenti

Ir divas Polijas tiesību avotu kategorijas, proti, vispārēji saistoši tiesību akti un iekšējie tiesību akti.

 • Vispārēja piemērojuma tiesībās ietilpst šādi tiesību akti:
  • 1997. gada 2. aprīļa Konstitūcija (tās versiju angļu valodā atradīsit Polijas parlamenta jeb Seima tīmekļa lapā);
  • ratificētie starptautiskie nolīgumi;
  • likumi, kurus pieņēmis Polijas parlaments (ustawa) un kuri ir fundamentāls Polijas tiesību avots;
  • noteikumi (rozporządzenie) – izpildu tiesību akti, kurus pieņēmušas iestādes (t.i., prezidents, premjerministrs, Ministru padome, ministri un Valsts radio un televīzijas apraides padome);
  • pašvaldību tiesības, t.i., tiesību akti, kurus atbilstīgi savām pilnvarām pieņēmušas likmiski pilnvarotas vietējas valsts pārvaldes iestādes (tie ir saistoši tikai teritorijā, kur attiecīgās iestādes īsteno savas pilnvaras).
 • Iekšējie tiesību akti, piem., Ministru padomes rezolūcijas (uchwała Rady Ministrów), prezidenta rīkojumi (zarządzenie Prezydenta), premjerministra rīkojumi (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów). Tie ir iekšēja rakstura akti, kas ir saistoši tikai organizatoriskajām struktūrām, kas ir pakļautas iestādēm, kuras tos pieņem.
ES valstis

N-Lex piedāvā vienotu piekļuvi dažādo ES dalībvalstu tiesību aktu datubāzēm.

Izvēlieties vienu valsti no zemāk redzamā saraksta, lai meklētu tiesību aktus vai uzzinātu vairāk par tās tiesību sistēmu.
Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.