Lenkijos teisės sistema

Lenkijos teisės sistema

Spausdinti šį puslapį
Internetowy System Aktóv Prawnych

Aprašymas

Prie internetinės teisės aktų duomenų bazės (lenk. Internetowy System Aktów Prawnych, arba ISAP) galima prisijungti naudojantis Lenkijos Respublikos Seimo (žemųjų Lenkijos parlamento rūmų, lenk. „Sejm“) interneto svetaine. Į duomenų bazę įtraukiami reguliariai atnaujinami teisės aktų tekstai, paskelbti Lenkijos Respublikos oficialiajame įstatymų leidinyje Dziennik Ustaw arba leidinyje Monitor Polski. Pateikiamos ir bibliografinės nuorodos. Į ISAP duomenų bazę neįtraukiami savivaldos ir vidaus teisės aktai. Nuo 2012 m. sausio 1 d. skelbiama ir elektroninė Oficialiojo leidinio bei „Monitor Polski“ versija.

Teisės aktai – ir paskelbti, ir konsoliduoti tekstai – pateikiami ISAP duomenų bazėje kaip PDF rinkmenos. Tik Oficialiajame leidinyje arba „Monitor Polski“ paskelbti teisės aktai yra privalomas Lenkijos teisės šaltinis, todėl duomenų bazėje pateikiamų teisės aktų elektroninė versija skirta tik informacijai ir nėra privalomas Lenkijos teisės šaltinis.

Teisinės priemonės

Lenkijos teisės šaltiniai skirstomi į dvi kategorijas: visuotinai privalomą teisę ir vidaus teisę.

 • Visuotinai privaloma teisė yra:
  • 1997 m. balandžio 2 d. Konstitucija – tai aukščiausią teisinę galią turintis Lenkijos teisės aktas (anglų kalba ji pateikiama Lenkijos Respublikos Seimo interneto svetainėje);
  • ratifikuoti tarptautiniai susitarimai;
  • įstatymai (ustawa), kurie priimami Seime ir yra pagrindinis Lenkijos teisės šaltinis;
  • nutarimai (rozporządzenie) – įstatymų įgyvendinamieji aktai, kuriuos priima įstatymų įgalioti organai (t. y. prezidentas, ministras pirmininkas, Ministrų taryba, ministrai ir Nacionalinė transliuotojų taryba);
  • savivaldos teisės aktai – tai aktai, kuriuos priima savivaldybės, įgaliotos įstatymų nuostatomis ir šių įgaliojimų neviršydamos; šių aktų privalu laikytis tik tos savivaldybės jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.
 • Vidaus teisė, pvz., Ministrų tarybos sprendimai (uchwała Rady Ministrów), prezidento potvarkiai (zarządzenie Prezydenta), ministro pirmininko potvarkiai (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów), yra vidinio pobūdžio aktai; jie įpareigoja tik tuos organizacinius vienetus, kurie pavaldūs tuos aktus išleidžiančiai institucijai.
ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.