A lengyel jogrendszer

A lengyel jogrendszer

Oldal nyomtatása
Online jogi adatbázis

Leírás

Az online jogi adatbázis (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) a lengyel parlament alsóházának, a szejmnek a honlapjáról érhető el. Az adatbázis a Lengyel Köztársaság Jogszabályainak Hivatalos Lapjában (Dziennik Ustaw) vagy a Lengyel Figyelőben (Monitor Polski) közzétett jogi aktusok rendszeresen frissített szövegeit és e jogi aktusok bibliográfiai jegyzékeit tartalmazza. Az ISAP adatbázis ugyanakkor nem terjed ki sem a helyi önkormányzatok jogi aktusaira, sem a belső jogra. 2012. január 1-jétől mind a Hivatalos Lap, mind a Lengyel Figyelő az interneten is hozzáférhető.

A jogi aktusok – mind a kihirdetett, mind az egységes szerkezetbe foglalt szövegek – PDF formátumban kerülnek be az ISAP adatbázisba. Lengyelországban csak a Hivatalos Lapban vagy a Lengyel Figyelőben közzétett jogi aktusok minősülnek törvényes jogforrásnak. A jogi aktusok adatbázisból kinyerhető elektronikus változata éppen ezért csak tájékoztatásnak tekinthető. Lengyelországban ezek a kiadványok nem minősülnek törvényes jogforrásnak.

Jogi aktusok

A lengyel jogforrások két csoportra oszthatók:az egyetemesen kötelező jogszabályokra és a belső jogra.

 • Az egyetemesen kötelező jogforrások a következők:
  • az 1997. április 2-i alkotmány – Lengyelország legmagasabb szintű jogforrása (angol változata megtalálható a szejm weboldalán)
  • megerősített nemzetközi megállapodások
  • törvények (ustawa) – a szejm által elfogadott alapvető lengyel jogforrások
  • rendeletek (rozporządzenie) – a törvényileg felhatalmazott szervek (azaz a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a Miniszterek Tanácsa, a miniszterek és a Nemzeti Hírközlési Tanács) által elfogadott végrehajtási aktusok
  • a helyi önkormányzatok jogi aktusai – a törvényi rendelkezésekkel, a törvényben megállapított határokon belül felhatalmazott helyi önkormányzati szervek által elfogadott aktusok; kötelező erejük csak a helyi önkormányzat közigazgatási területén belül érvényesül
 • A belső jog, azaz a Miniszterek Tanácsának határozatai (uchwała Rady Ministrów), a köztársasági elnök rendeletei (zarządzenie Prezydenta), a miniszterelnök rendeletei (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – belső jogi aktusok; csak a kibocsátó hatóságnak alárendelt szervezeti egységekre nézve kötelezők.
Uniós országok

Az N-Lex segítségével egy helyen lehet hozzáférni az EU-országok nemzeti joganyagát tartalmazó adattárakhoz.

Ha Ön keresni szeretne valamelyik uniós tagország joganyagában, vagy tájékozódni szeretne annak jogrendszeréről, válassza ki a kérdéses országot az alábbi listáról.
Nem uniós országok

Az N-Lex linkekkel és ismertetőkkel szolgál a nem uniós országok webhelyeihez.