Puolan oikeusjärjestelmä

Puolan oikeusjärjestelmä

Tulosta tämä sivu
Internetowy System Aktóv Prawnych

Kuvaus

Sähköinen oikeudellinen tietokanta (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) on käytettävissä Puolan parlamentin alahuoneen Sejmin verkkosivuston kautta. Se koostuu säännöllisesti päivitetyistä säädösteksteistä, jotka on julkaistu Puolan virallisessa lehdessä (Dziennik Ustaw) tai Monitor Polski -julkaisussa (joka kattaa mm. hallinnolliset säädökset ja päätökset, jotka on julkaistava). Tietokanta sisältää myös säädösten bibliografiset tiedot. ISAP-tietokanta ei kuitenkaan sisällä paikallisia säädöksiä tai nk. sisäisiä säädöksiä. 1. tammikuuta 2012 lähtien sekä Puolan virallinen lehti (Dziennik Ustaw) että Monitor Polski -julkaisu ovat saatavilla sähköisesti.

Säädökset – sekä annetut säädökset että konsolidoidut tekstit – julkaistaan ISAP-tietokannassa pdf-tiedostoina. Ainoastaan Puolan virallisessa lehdessä tai Monitor Polski -julkaisussa julkaistut säädökset ovat sitovia oikeuslähteitä. Näin ollen tietokannassa olevat säädösten sähköiset versiot katsotaan ainoastaan tiedotusaineistoksi, eivätkä ne ole oikeuslähteitä Puolassa.

Säädökset

Puolan oikeuslähteet on jaettu kahteen luokkaan: yleisesti sitovat oikeuslähteet ja sisäiset säädökset.

 • Yleisesti sitovia oikeuslähteitä ovat:
  • Perustuslaki, joka hyväksyttiin 2.4.1997. Perustuslaki on Puolan oikeuslähteiden hierarkiassa ylimpänä (sen englanninkielinen versio löytyy Sejmin verkkosivustolta)
  • Ratifioidut kansainväliset sopimukset
  • Lait (ustawa) – Sejmin antama Puolan lainsäädäntö
  • Asetukset (rozporządzenie) – lainsäädännön nojalla valtuutettujen toimijoiden (presidentti, pääministeri, hallitus, ministerit ja kansallinen yleisradioneuvosto) antamat täytäntöönpanosäädökset
  • Paikalliset säädökset – säädökset, jotka paikallis- ja aluehallinnon elimet ovat antaneet laissa määriteltyjen toimivaltuuksiensa nojalla ja niiden rajoissa. Ne ovat velvoittavia ainoastaan kyseisten hallintoelinten toimivalta-alueella.
 • Sisäiset säädökset, esimerkiksi hallituksen päätökset (uchwała Rady Ministrów), presidentin määräykset (zarządzenie Prezydenta) ja pääministerin määräykset (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – luonteeltaan sisäiset säädökset, jotka velvoittavat ainoastaan niitä organisaatioyksiköitä, jotka kuuluvat säädöksen antaneen elimen alaisuuteen.
EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.